Chủ nhật, 29/01/2023 | 07:07 GMT+7

Nhiều giải pháp tiết kiệm điện trong doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc

18/01/2023

Là huyện trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh, các cấp chính quyền huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền vận động doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh (SXKD) gắn liền với tiết kiệm điện (TKĐ), góp phần sử dụng điện an toàn, ổn định, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Top-runner 2022
web depp3