Thứ bảy, 20/07/2024 | 04:06 GMT+7

Tài liệu tham khảo

15/02/2024

Các câu hỏi mỗi tuần có chủ đề xoay quanh nội dung: Tìm hiểu kiến thức về chính sách năng lượng, nhãn năng lượng, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, cách làm hay để tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả, chiến dịch Giờ Trái đất,…