[In trang]
Điện lực Quảng Ninh tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện
Thứ ba, 25/05/2010 - 22:18
Năm qua, nhờ triển khai tốt các hoạt động tiết kiệm điện, toàn tỉnh tiết kiệm được 1.546.040KWh, vượt chỉ tiêu 294.000KWh. Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm điện trong cơ quan, văn phòng, công sở còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác tuyên truyền về các giải pháp tiết kiệm điện đến nhân dân còn hạn chế, chưa tạo được ý thức tiết kiệm với người dân. Công tác phối hợp thực hiện giữa ngành Điện với cấp chính quyền địa phương thiếu chặt chẽ và đồng bộ, nên việc thực hiện tiết kiệm điện chưa cao.

Theo dự báo của ngành Điện, năm 2010 tình hình thiếu nguồn điện vẫn diễn ra gay gắt, đặc biệt trong mùa khô hanh. Đây cũng là năm nền kinh tế bước vào thời kỳ phục hồi sau thời gian suy giảm, nên lượng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất không ngừng tăng lên.

 

Để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và cung ứng điện ổn định, an toàn, hạn chế thấp nhất việc ngừng, giảm cung cấp điện có thể xảy ra, việc tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện cần được triển khai đồng bộ.


Chủ trương tiết kiệm điện và sử dụng điện có hiệu quả đã được Chính phủ và các bộ ngành chức năng chỉ đạo, đưa ra các giải pháp cụ thể như sử dụng các loại bóng điện tiêu thụ điện năng thấp, giảm phụ tải vào các giờ cao điểm, bố trí hợp lý hoá sản xuất.


 halong 3.jpg


Quảng Ninh là một trong các tỉnh thành công trong vận động tiết kiệm điện


Đối với Điện lực Quảng Ninh thời gian qua, cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến mọi đối tượng khách hàng sử dụng điện về việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo nội dung Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị của UBND tỉnh. Trong đó, yêu cầu các cơ quan hành chính, sự nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp tiết kiệm điện tại văn phòng, công sở, gắn việc thực hiện tiết kiệm điện với tiết kiệm trong chi thường xuyên. Song song với các hoạt động tuyên truyền, Điện lực Quảng Ninh thực hiện tốt chương trình hỗ trợ của Công ty Điện lực I về quảng bá, bán bóng đèn tiết kiệm điện compact và hỗ trợ bình đun nước bằng năng lượng mặt trời cho người dân.

 

Trong năm 2009, Điện lực tỉnh đã bán 34 nghìn bóng đèn compact, mức hỗ trợ giá từ 10-15%/bóng đèn so với giá bán trên thị trường. Theo điều tra, tỷ lệ đèn compact được sử dụng nâng lên hơn 1 bóng/gia đình.

 

Hiện nay mặc dù giá điện tăng, song việc sử dụng điện trong khối dân cư có xu hướng tăng trên 10%. Vì vậy, việc giới thiệu công nghệ, sản phẩm tiết kiệm điện, khuyến khích thói quen sử dụng tiết kiệm điện trong khối dân cư là rất quan trọng.

 

Năm qua, nhờ triển khai tốt các hoạt động tiết kiệm điện, toàn tỉnh tiết kiệm được 1.546.040KWh, vượt chỉ tiêu 294.000KWh. Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm điện trong cơ quan, văn phòng, công sở còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác tuyên truyền về các giải pháp tiết kiệm điện đến nhân dân còn hạn chế, chưa tạo được ý thức tiết kiệm với người dân. Công tác phối hợp thực hiện giữa ngành Điện với cấp chính quyền địa phương thiếu chặt chẽ và đồng bộ, nên việc thực hiện tiết kiệm điện chưa cao.

 

Để đảm bảo sự công bằng trong phục vụ điện, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các địa phương, đơn vị và hộ tiêu dùng trong mùa khô năm 2010, Điện lực Quảng Ninh căn cứ theo sản lượng điện đã được phân bổ lập phương án điều hòa tiết giảm phụ tải, thực hiện sa thải luân phiên đối với địa phương, trong đó tập trung ưu tiên cho những đơn vị quan trọng, thiết yếu. Bên cạnh đó, Điện lực Quảng Ninh đã phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị, địa phương triển khai nhiều biện pháp nhằm tiết kiệm điện.


 Khach_san_asean_Ha_Long_4.jpg


Các khách sạn tại Hạ Long hưởng ứng tiển giảm điện


Bố trí xe lưu động hàng ngày tổ chức tuyên truyền trên khắp các địa phương trong tỉnh, đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong trường học. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đưa nội dung tiết kiệm điện vào tài liệu sinh hoạt chi bộ. Ngoài ra còn triển khai các chương trình quảng bá bóng đèn compact tiết kiệm điện, bình nước nóng bằng năng lượng mặt trời.

 

Khuyến cáo các cơ quan sử dụng điện tiết kiệm, sử dụng ánh sáng trời, các thiết bị văn phòng không để ở trạng thái chờ, sử dụng các loại máy móc ít tiêu thụ điện năng. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cải tạo lưới điện để giảm tổn thất điện năng, bố trí lưới điện một cách hợp lý. Tăng cường công tác kiểm tra tiết kiệm điện. Phối hợp với Sở Công Thương xử lý nghiêm các trường hợp dùng điện không đúng quy định.

 

Trong khi hạn mức phân bổ điện cho Quảng Ninh bị khống chế và tập trung điện cho các nhu cầu thiết yếu như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp... thì việc sử dụng điện cho tiêu dùng một cách tiết kiệm, hài hòa và tránh lãng phí là rất cần thiết. Đó là cách làm tốt nhất để hạn chế sự ảnh hưởng do cắt giảm điện gây ra đối với đời sống sinh hoạt hàng ngày.

 

Theo Báo Quảng Ninh