[In trang]
TKV được nhận 6,9 tỷ đồng để thực hiện dự án thử nghiệm hiệu suất năng lượng
Thứ tư, 29/10/2008 - 11:09
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chuyển 6,9 tỷ đồng vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc dự toán ngân sách năm 2008 của Bộ Công thương sang Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) để thực hiện dự án Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho sản phẩm điều hòa không khí và tủ lạnh.

Về việc sử dụng vốn kết dư dự án trồng mới 5 triệu héc ta rừng, Thủ tướng giao các địa phương thực hiện dự án và các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư rút kinh nghiệm trong công tác lập, phê duyệt kế hoạch chỉ đạo, điều hành, giám sát việc triển khai thực hiện dự án, không để tình trạng lập dự toán, phân bổ không chính xác để dẫn đến sử dụng không hết số vốn được Nhà nước giao trong kế hoạch hàng năm. Thủ tướng cho phép các địa phương sử dụng số vốn kết dư của dự án trong kế hoạch các năm 2006, 2007 để thực hiện các nhiệm vụ thuộc dự án còn lại thiếu vốn hoặc chưa được bố trí vốn.

Thanh Mai