[In trang]
Lễ khởi động Cuộc thi “Tòa nhà hiệu quả năng lượng lần thứ II -2008”
Thứ tư, 09/01/2008 - 10:47
Cuộc thi “Tòa nhà hiệu quả năng lượng lần II– năm 2008” là giải thưởng quốc gia, thường niên do Văn phòng tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ TP HCM chủ trì thực hiện, trong đó Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TPHCM là cơ quan thường trực.

Trên cơ sở những thành công của Cuộc thi lần I năm 2006, Cuộc thi Tòa nhà hiệu quả năng lượng lần II năm 2008 đã được tổ chức vào lúc 8h, ngày 09/01/2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TPHCM, trong quá trình tham gia cuộc thi, các Tòa nhà sẽ được tư vấn miễn phí xây dựng hồ sơ dự thi đồng thời tư vấn các giải pháp giúp tòa nhà sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, mang lại những lợi ích về kinh tế và môi trường, tăng khả năng cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Tham gia Cuộc thi, các tòa nhà sẽ có cơ hội quảng bá hình ảnh “xanh – sạch – đẹp” của mình tới khách hàng trong và ngoài nước. Hơn nữa, những tòa nhà đoạt giải sẽ được tham gia dự thi và quảng bá hình ảnh trong khối ASEAN qua thương hiệu “Green Building” (Tòa nhà xanh).

Theo bà Đào Hoàng Liên - Phó giám đốc khách sạn Continental (tòa nhà đoạt giải Cuộc thi năm 2006): việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không những góp phần bảo vệ môi trường, mà còn góp phần thiết thực giảm thiểu chi phí rất lớn trong hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, bởi chi phí về năng lượng vốn là  chi phí lớn nhất trong tổng chi phí họat động của hầu hết đơn vị. Tiết kiệm được chi phí này cũng là một cách hội nhập, vì sẽ góp phần giảm được giá thành cho sản phẩm - dịch vụ và tăng sức cạnh tranh cao cho DN.

Các tòa nhà có thể tham gia cuộc thi với 1 trong 4 loại hình: Tòa nhà mới và hiện hữu; Tòa nhà nhiệt đới; Tòa nhà được cải tạo lại và Tòa nhà đề cử đặc biệt (không phân biệt chủ sở hữu tòa nhà, chủ đầu tư công trình). Hồ sơ tham gia dự thi cần hội đủ 5 tiêu chí (dựa trên tiêu chí của các nước ASEAN) như: Thiết kế không gian cho việc tiết kiệm năng lượng; Thiết kế phần kiến trúc của toà nhà; Thiết kế thiết bị kỹ thuật được sử dụng trong toà nhà; Quản lý - bảo dưỡng và Những tác động đến môi trường của toà nhà.

Thời gian nhận hồ sơ tham Cuộc thi từ ngày 25/02/2008 – 31/08/2008.

Văn phòng TKNL-Bộ Công Thương