[In trang]
Bộ Công nghiệp 'khởi động' Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Thứ năm, 15/06/2006 - 10:18
(BCN)- Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (giai đoạn 2006- 2015) và Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006- 2010, chiều nay (30/3), Bộ trưởng Công nghiệp Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp rà soát các dự án và thông qua các nội dung để khởi động Chương trình này. Theo đề xuất của Vụ Khoa học công nghệ, dự kiến sẽ có 11 đề án được triển khai với tổng kinh phí gần 520 tỷ đồng.

Theo đó, Bộ Công nghiệp sẽ là đơn vị chủ trì 7 dự án, bao gồm: Hoàn thiện khung pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong SXCN, quản lý các công trình xây dựng, trong sinh hoạt đời sống và đối với các trang thiết bị sử dụng năng lượng, trong đó sẽ tiến hành xây dựng cơ chế chính sách và ban hành biểu giá năng lượng; Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về việc sử dụng năng lượng thông qua các chương trình truyền thông, mở các khóa đào tạo, tập huấn, tổ chức các phong trào vận động, phong trào thi đua ...; Phát triển các tiêu chuẩn và dán nhãn chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; Sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả thông qua tiết kiệm điện năng trong chiếu sáng, khuyến khích việc sản xuất, tiêu dùng những sản phẩm chiếu sáng tiết kiệm điện; Phổ biến sử dụng thiết bị gia nhiệt bằng năng lượng mặt trời và sử dụng các dạng năng lượng thay thế khác; Thử nghiệm sử dụng nhiên liệu sinh học làm nhiên liệu thauy thế cho một số phương tiện giao thông vận tải.

Đặc biệt, các nội dung về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ được biên soạn thành chương trình học và đưa vào hệ thống giáo dục quốc gia....Đề án này sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

Mai Thủy