[In trang]
Thông báo trúng thầu (Gói thầu C2.2.4): Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện kiểm toán năng lượng
Thứ ba, 04/06/2024 - 15:40
Gói thầu thuộc Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp
Dự án: P164938 – Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp
Số tham chiếu thầu/hợp đồng: 02/2024
Phạm vi hợp đồng: Thông báo trao trúng thầu "Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện kiểm toán năng lượng" (Gói số C2.1.14)
Thời hạn hợp đồng: 25 tháng
Ký hợp đồng: ngày 30 tháng 5 năm 2024
Phương pháp lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn dựa trên năng lực tư vấn (CQS)
Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam (đồng)
Nhà thầu trúng thầu: Liên doanh giữa Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm năng lượng (ENERTEAM) và Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (VETS).
Địa chỉ: 
  • ENERTEAM: Tầng 10, Tòa nhà VUSTA, 224 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
  • VETS: Tầng 1, Tòa nhà Sông Đà 9, 2 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Giá trị hợp đồng: 6.848.149.000 VND (Bằng chữ: Sáu tỷ tám trăm bốn tám triệu một trăm bốn chín nghìn Việt Nam đồng) 
Ban Quản lý Dự án