[In trang]
Triển khai công tác tiết kiệm điện năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Thứ sáu, 31/05/2024 - 08:15
Ngày 30/5/2024, Sở Công Thương Tây Ninh tổ chức hội thảo Triển khai công tác tiết kiệm điện năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Tại hội thảo ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh cho biết: Trong năm 2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ngành phối hợp với các đơn vị truyền thông thực hiện tuyên truyền về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên các nền tảng như: Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử 1022 Tây Ninh, ứng dụng Tây Ninh Smart, Zalo OA 1022,… tạo ra nhiều kênh thông tin tuyên truyền tiết kiệm điện đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là trong các tháng mùa khô.
Ngoài ra, UBND tỉnh còn chỉ đạo việc triển khai chiến dịch “Giờ Trái đất” trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo Sở Công Thương phát hành văn bản tuyên truyền các quy định về Luật sửa dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và phối hợp Công ty Điện lực Tây Ninh tuyên truyền về các chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, an toàn trong sử dụng điện…. thông qua hình thức tổ chức Hội thảo và tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng.
 Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội thảo.
Năm 2023, toàn tỉnh Tây Ninh đã tiết kiệm được 149,26 triệu kWh điện đạt 2,6% (vượt 0,6% so với Chỉ thị số 20/CT-TTg là 2,0%), trong đó: Hành chính sự nghiệp tiết kiệm được 4,3 triệu kWh điện, đạt 5,19%; Chiếu sáng công cộng tiết kiệm được 1,88 triệu kWh điện, đạt 8,01%; Thắp sáng sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ tiết kiệm được 48,95 triệu kWh điện, đạt 4,39%; Sản xuất công nghiệp tiết kiệm được 94,12 triệu kWh điện, đạt 2,14%. 
Về tổn thất điện năng năm 2023 tỉnh Tây Ninh thực hiện là 3,23% giảm 0,05% so với năm 2022 (năm 2022 là 3,28%).
Lãnh đạo Sở Công Thương và Công ty Điện lực Tây Ninh ký kết quy chế phối hợp việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg. 
Chia sẻ về kế hoạch triển khai tiết kiệm điện năm 2024, ông Lê Anh Tuấn cho biết: Để đạt được các mục tiêu tiết kiệm điện theo Kế hoạch số 2813/KH-UBND ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh đã đề ra. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện/thị xã/thành phố và các đơn vị liên quan cần tập trung thực hiện và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở; Tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông; Tiết kiệm điện tại các hộ gia đình; Tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ; Tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất.
Ngay từ đầu năm 2023, Công ty Điện lực Tây Ninh đã tổ chức thực hiện công tác tiết kiệm điện theo các chương trình đã đề ra. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch số 2813/KH-UBND ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh.
4 tháng đầu năm 2024, sản lượng điện tiết kiệm Công ty Điện lực Tây Ninh thực hiện là 50,74 triệu kWh đạt 2,36% đạt vượt kế hoạch năm 2024 (tiết kiệm ≥ 2,1%).
Về phía Công ty Điện lực Tây Ninh, 4 tháng đầu năm 2024 đơn vị  đã phối hợp Sở Công thương tổ chức hội nghị khách hàng để báo cáo tình hình cung cấp điện, tiết kiệm điện năm 2023 và đề ra các giải pháp sử dụng điện an toàn tiết kiệm năm 2024 cho khoảng 170 khách mời là lãnh đạo UBND các Huyện/Thị xã/Thành phố và các khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ký kết quy chế phối hợp triển khai tiết kiệm điện nhằm thống nhất phối hợp thực hiện các nội dung: Phát động tiết kiệm điện đối với các đối tượng hộ gia đình, đơn vị hành chính sự nghiệp; tiết kiệm điện đối với hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn quảng cáo, trang trí, khách hàng sản xuất, khách hàng kinh doanh dịch vụ, toà nhà cao tầng, siêu thị, các trung tâm thương mại; học sinh, sinh viên.
Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Tây Ninh đã làm việc và ký cam kết tiết kiệm điện năm 2024 với 17.286 khách hàng (HCSN, CSCC, TMDV và SXCN), tương ứng sản lượng cam kết tiết kiệm là 95,2 triệu kWh. Chỉ đạo các đơn vị Điện lực phối hợp UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố triển khai công tác tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định đến từng địa phương.
 Ông Mã Khai Hiền, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm Năng lượng (Enerteam) chia sẻ tại hội thảo.
Tại hội thảo, các cơ sở, đơn vị đã được các chuyên gia chia sẻ về các chuyên đề liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như: Báo cáo kiết quả kiểm kê khí nhà kính tại doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp & lộ trình giảm phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp; Các giải pháp chuyển đổi năng lượng nhà máy dệt nhuộm; Các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng công cộng; Hiệu quả mang lại từ hoạt động kiểm toán năng lượng... Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại từng đơn vị cũng đã được thảo luận, giải đáp.
Anh Thư