[In trang]
Sơn La đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn cao điểm nắng nóng năm 2024
Thứ tư, 05/06/2024 - 15:04
UBND tỉnh Sơn La ban hành công văn số 1917/UBND-KT về việc đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Sơn La trong giai đoạn cao điểm nắng nóng năm 2024.
Công văn nêu rõ triển khai một số giải pháp cấp bách để tiết kiệm điện, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm nắng nóng năm 2024.
Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, tòa nhà văn phòng, các trường học, trung tâm đào tạo: Các đơn vị hành chính, sự nghiệp tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 10% so với cùng kỳ; Các trường học, bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 5% so với cùng kỳ; Điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 27 độ C trở lên. Kết hợp sử dụng quạt để gia tăng hiệu quả làm mát của điều hòa. Chỉ sử dụng điều hòa khi nhiệt độ bên ngoài > 30 độ C; Tắt máy điều hòa sớm hơn 30 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc làm việc, kết thúc lớp học; Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng; Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên; Khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau.
Đối với các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ: Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm, tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm điện và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện. Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng. Dừng hoạt động 50% số thang máy. Khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau. Tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí, quảng cáo, bảng hiệu từ 22h...
Nhân viên điện lực tuyên truyền khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. (Ảnh: PC Sơn La)
Các cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất: Thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải tự nguyện (DR) theo Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16/11/2017 của Bộ Công Thương, khi có thông báo của đơn vị điện lực. Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng. Dịch chuyển một phần các hoạt động sản xuất sau 22h...
Các hệ thống chiếu sáng giao thông: Các đơn vị chiếu sáng công cộng (CSCC) áp dụng các biện pháp để tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 50% so với cùng kỳ. Điều chỉnh thời gian mở đèn trễ 30 phút và tắt đèn sớm 30 phút so với kế hoạch hiện nay. Giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng từ 22h tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông ít.
Các hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí: Tắt hoặc giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm, tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm điện và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện. Tắt hoặc giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo từ 22h. Tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí từ 22h.
Các hộ gia đình: Chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ, không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 27 độ C. Thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện trong hộ gia đình, tắt thiết bị khi không sử dụng…
Xem chi tiết công văn số 1917/UBND-KT  ngày 7/5/2024 tại đây.
Khánh An