[In trang]
Lạng Sơn đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa nắng nóng năm 2024
Thứ hai, 13/05/2024 - 09:40
Ngày 23/4/2024, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành văn bản số 531/UBND-KT về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp về tăng cường tiết kiệm điện, bảo đảm cung ứng điện, các nhiệm vụ thực hiện Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đã ban hành.
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện có hiệu quả, nhất là áp dụng các giải pháp tối ưu, ứng dụng công nghệ tự động, sử dụng năng lượng mặt trời, thay thế đèn tiết kiệm điện,… trong chiếu sáng công cộng, quảng cáo, trang trí ngoài trời, bảo đảm việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc; phối hợp với Sở Công Thương và Công ty Điện lực Lạng Sơn báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt. Phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng để bảo đảm an toàn, ổn định trong cung ứng điện.
Điện lực thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện. (Ảnh: PC Lạng Sơn)
Đối với Sở Công Thương, cần xây dựng kế hoạch và chủ trì phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát tuân thủ trong sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tại các cơ quan, công sở, doanh nghiệp trên địa bàn; áp dụng chế tài xử phạt đối với cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện các quy định về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Chủ động phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền về những khó khăn trong việc cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt cho miền Bắc năm 2024 để cùng chia sẻ với ngành điện, thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả; tham mưu xây dựng tin nhắn tuyên truyền tiết kiệm điện gửi từ cổng tin nhắn của UBND tỉnh đến tất cả các hộ dân trong tỉnh để tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Đồng thời, chỉ đạo, định hướng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2024 phù hợp. Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm điện và bảo đảm cung cấp điện, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có). 
Xem chi tiết văn bản số 531/UBND-KT tại đây.
Khánh An