[In trang]
Điện lực Cao Bằng giảm 0,39% tổn thất điện năng
Thứ ba, 21/05/2024 - 09:46
Những năm qua, Công ty Điện lực (PC) Cao Bằng là một trong những Công ty thực hiện tốt công tác giảm tổn thất điện năng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
Quý I năm 2024, tỷ lệ tổn thất điện năng của PC Cao bằng thực hiện là 3,15%, giảm 0,39% so với cùng kỳ 2023 và thấp hơn 0,72% so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.
Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm PC Cao Bằng đã xác định giảm tổn thất điện năng là nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng hàng đầu. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc Công ty, sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên, PC Cao Bằng chủ động tìm hiểu phân tích rõ nguyên nhân gây tổn thất điện năng và áp dụng triệt để các nhóm giải pháp trong công tác quản lý khai thác, vận hành, kinh doanh, kiểm tra giám sát mua bán điện.
PC Cao Bằng kiểm tra hệ thống đo đếm có tổn thất cao tại TBA do Điện lực thành phố Cao Bằng quản lý.
Cụ thể, PC Cao Bằng đã triển khai các giải pháp ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới như khai thác hệ thống đo đếm dữ liệu công tơ từ xa, điều khiển xa, vệ sinh lưới điện bằng nước áp lực cao, ứng dụng bản đồ GIS trong quản lý tổn thất khu vực ở khâu điều tra khách hàng, cập nhật cắt lưới, chia tải và chuẩn xác dữ liệu trên CMIS, GIS đúng với thực tế. Đồng thời khoanh vùng các trạm tổn thất cao và lập danh sách các khách hàng không phát sinh sản lượng, tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về sử dụng điện trong nhân dân
PC Cao Bằng cũng thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện giảm tổn thất điện năng tại các đơn vị, phân tích, đánh giá xác định nguyên nhân gây tổn thất điện năng với các cấp điện áp, trạm biến áp và các đường dây, từ đó đưa ra các biện pháp giảm tổn thất điện năng hợp lý cho từng khu vực.
Đặc biệt, tăng cường kiểm tra đối với các trạm biến áp chuyên dùng của khách hàng có sản lượng điện lớn, tập trung kiểm tra với khu vực lộ đường dây có tổn thất điện năng cao. Việc kiểm tra các trạm biến áp chuyên dùng nhằm phát hiện những tồn tại trong việc quản lý đối với khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng, khắc phục những sai sót (nếu có) trong việc lắp đặt, quản lý hệ thống đo đếm. Đồng thời, kiểm tra để phát hiện ra những nguy có câu móc hoặc cố ý làm sai lệch hệ thống đo đếm để trộm cắp điện, khắc phục tình trạng vi phạm sử dụng điện.
Để tiếp tục giảm tổn thất điện năng, trong năm 2024, PC Cao Bằng tích cực triển khai các nhóm giải pháp giảm tổn thất điện năng mang lại hiệu quả cao mà Công ty đang áp dụng. Trong đó, tiếp tục đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp các công trình điện có trọng tâm, ưu tiên đối với các khu vực có điện áp thấp, tổn thất điện năng cao, lưới điện cũ nát để từ đó nâng cao khả năng truyền tải và phân phối điện của hệ thống; Áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, sử dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến có độ chính xác cao để đánh giá, phân tích tình trạng vận hành của thiết bị, lường trước các nguy cơ tiềm ẩn gây sự cố, hư hỏng lưới điện; Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu từ xa, xây dựng bản đồ điện áp theo dõi, giám sát chất lượng điện áp toàn tỉnh.
Có thể nói, với các giải pháp đồng bộ, cụ thể và thiết thực trong việc giảm tổn thất điện năng đã thực hiện, PC Cao Bằng không chỉ hoàn thành tốt chỉ tiêu tổn thất điện năng, mà còn góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đề ra. 
Hương Trà