[In trang]
Điện lực Quảng Nam thưởng 40 triệu đồng hộ gia đình tiết kiệm điện 2024
Thứ ba, 07/05/2024 - 09:59
Công ty Điện lực (PC) Quảng Nam vừa triển khai chương trình “Hộ gia đình tiết kiệm điện 2024" theo Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.
Mục tiêu của chương trình nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng các hộ gia đình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg và cam kết sử dụng điện hiệu quả, tối thiểu tiết kiệm 2% tổng lượng điện năng tiêu thụ hàng năm; đóng góp vào mục tiêu chung của việc sử dụng điện bền vững và bảo vệ môi trường.
Chương trình “Hộ gia đình tiết kiệm điện 2024” diễn ra từ ngày 1/5/2024 đến hết ngày 31/7/2024.
Chương trình áp dụng cho các hộ gia đình sử dụng điện liên tục cho mục đích sinh hoạt và có tiêu thụ điện hàng tháng từ bậc 4 trở lên trong năm 2023, không thay đổi về mục đích sử dụng điện, định mức sử dụng điện và không vi phạm sử dụng điện trong khoảng thời gian tham gia chương trình. Đồng thời, có giải pháp cụ thể về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm (sử dụng đèn LED, sử dụng thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, thiết bị có sử dụng năng lượng tái tạo, tắt thiết bị điện khi ra khỏi phòng...).
Cán bộ ngành Điện lực huyện Quế Sơn (Quảng Nam) phát tờ rơi hướng dẫn sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện (Ảnh: Báo Quảng Nam)
Công ty Điện lực Quảng Nam sẽ cấp giấy chứng nhận “Hộ gia đình tiết kiệm điện 2024” tiêu biểu cho 160 khách hàng kèm tiền thưởng. Cụ thể:
 + 80 khách hàng có tỷ lệ tiết kiệm điện cao nhất, từ 5% đến dưới 10% điện năng tiêu thụ 3 tháng (tháng 5, 6, 7) năm 2024 so với sản lượng điện tiêu thụ của 3 tháng cùng kỳ năm 2023, kèm 200.000 đồng/hộ;
 + 80 khách hàng có tỷ lệ tiết kiệm điện cao nhất từ 10% trở lên điện năng tiêu thụ 3 tháng (tháng 5, 6, 7) năm 2024 so với sản lượng điện tiêu thụ của 3 tháng cùng kỳ năm 2023, kèm 300.000 đồng/hộ;
Trường hợp các hộ gia đình có cùng tỉ lệ điện năng tiết kiệm sẽ xét đến sản lượng điện tiết kiệm được từ cao xuống thấp.
Đối với các hộ gia đình tham gia Chương trình đạt mức tiết kiệm từ 5% trở lên nhưng không đạt giải, sẽ gửi thông báo/cảm ơn và xác nhận thông qua các kênh App CSKH/Zalo/email…
Tổng cộng tiền thưởng là 40 triệu đồng. PC Quảng Nam sẽ tổ chức tổng kết và biểu dương trao giải thưởng cho các hộ gia đình đạt “Hộ gia đình tiết kiệm điện 2024”, dự kiến trong tháng 9/2024.
Hương Linh