[In trang]
Công ty Điện lực Hưng Yên thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm tổn thất điện năng
Thứ ba, 06/02/2024 - 06:40
Thời gian qua, Công ty Điện lực Hưng Yên đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa các chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng (TTĐN) theo đúng lộ trình do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao, cũng như đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tăng trưởng phụ tải trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay, Công ty Điện lực Hưng Yên đang quản lý vận hành 333,58 km đường dây và 18 trạm biến áp (TBA) 110kV với công suất đặt đạt 2.010 MVA; trên 145 đường dây trung thế với tổng chiều dài gần 2,3 nghìn km và 7.022,46km đường dây hạ áp, … cung cấp điện cho hơn 467,4 nghìn khách hàng. Để thực hiện tốt chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng, nhất là trên lưới điện trung, hạ áp, thời gian qua, Công ty tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, như: Kiện toàn bộ máy Ban Chỉ đạo giảm tổn thất điện năng các cấp từ công ty đến các Điện lực, đồng thời nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Công ty đã ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo giảm tổn thất điện năng, phân công rõ chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên. Đồng thời, đánh giá kết quả hoạt động giảm tổn thất điện năng hằng tháng, tổ chức họp ban chỉ đạo định kỳ theo quý,…
Nhân viên TBA 110 kV lưu động Yên Mỹ thao tác.
Căn cứ vào chỉ tiêu Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao và trên cơ sở thực tế của lưới điện, tính toán tổn thất điện năng kỹ thuật, Công ty Điện lực Hưng Yên đã giao chỉ tiêu tổn thất, số vụ sự cố, các phiên kiểm tra lưới điện, … cho các Điện lực để có mục tiêu thực hiện ngay từ các tháng đầu năm. Hàng tháng các phòng chuyên môn Công ty sát sao theo dõi, đánh giá việc thực hiện và đôn đốc, kiểm tra công tác giảm tổn thất điện năng của các Điện lực. Công ty xây dựng đề cương giảm tổn thất điện năng theo tháng và triển khai toàn các đơn vị, khi các Điện lực, Đội cao thế thực hiện và linh hoạt phù hợp với điều kiện quản lý vận hành của đơn vị. 
Ông Phạm Minh Đảng- Giám đốc Điện lực Mỹ Hào cho biết: Thực hiện chỉ đạo của công ty, đơn vị đã xây dựng kế hoạch để triển khai ngay từ đầu năm, giao chỉ tiêu tổn thất điện năng đến từng đội sản xuất và các đội khoán việc thực hiện chỉ tiêu tổn thất điện năng cho từng cá nhân. Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc giám sát kiểm tra thiết bị, đường dây để kịp thời phát hiện và khắc phục khiếm khuyết, hạn chế tối đa sự cố.
Đối với lưới điện 110kV, PC Hưng Yên tập trung các giải pháp để giảm sự cố do sét đánh trên lưới điện, nhất là ở những điểm mùa mưa bão, giông lốc. Điện lực cũng kịp thời dự báo, đánh giá các máy biến áp có khả năng bị quá tải để xây dựng phương án chống quá tải, đảm bảo hoàn thành chương trình chống quá tải, nhất là thời điểm trước mùa nắng nóng trong năm.
Đối với lưới điện trung áp, hàng tháng Công ty căn cứ vào kết quả thực hiện, so sánh với tính toán kỹ thuật, các đơn vị phân tích các đường dây có tổn thất điện năng, biến động lớn về tổn thất điện năng và đưa ra phương án để xử lý ngay trong các tháng tiếp theo. Đồng thời thực hiện tổng kiểm tra, rà soát các đường dây có tổn thất điện năng trên 5% và các đường dây có chênh lệch tổn thất điện năng trên 0,5% so với tính toán kỹ thuật. Từ đó, đơn vị đã tìm ra nguyên nhân và giải pháp xử lý triệt để đối với những đường dây này.
Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Hưng Yên triển khai kiểm soát chặt chẽ chất lượng thiết bị khi thực hiện các dự án cải tạo, thay thế thiết bị. Các phòng chuyên môn tiếp tục đưa chương trình tính toán tổn thất điện năng lưới điện trung áp NEMO vào để tính toán kỹ tổn thất điện năng kỹ thuật cho lưới điện trung áp toàn công ty. Chú trọng thực hiện đo dòng cân pha các máy biến áp theo quy định, để tránh hiện tượng lệch pha lớn; thực hiện việc hoán chuyển các máy biến áp phân phối để chống non tải, quá tải theo từng tháng. Thực hiện khai thác các thiết bị tụ bù trên lưới để điều chỉnh điện áp, thay thế kịp thời các bộ tụ bị hỏng, có phương án điều chuyển các bộ tụ khi kết dây thay đổi. Đồng thời, các Điện lực tích cực làm việc với khách hàng để huy động tụ bù công suất tại các trạm của khách hàng cho lưới điện của Công ty khi cần thiết.
Nhờ thực hiện tốt các giải pháp, tỷ lệ tổn thất điện năng của Công ty Điện lực Hưng Yên đã giảm theo từng năm. Năm 2023, tỷ lệ tổn thất điện năng Công ty thực hiện là 2,89%, thấp hơn 0,14% so với kế hoạch Tổng Công ty giao (3,03%), thấp hơn 0,08% so với kế hoạch phấn đấu (2,97%) và giảm 0,06% so với năm 2022 (2,95%). Cùng với đó, Công ty đã giảm suất sự cố, giảm thời gian mất điện để sửa chữa của khách hàng; khai thác tối ưu các trang thiết bị và nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư, giảm chi phí cho công tác kỹ thuật - vận hành, …  Với những công viêc trên đã góp phần tích cực giúp Công ty nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh.
Ông Lương Minh Thanh- Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên cho biết: Chương trình giảm tổn thất điện năng có ý nghĩa quan trọng hàng đầu và là chỉ tiêu chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Do vậy, thời gian thời gian tới, Công ty tiếp tục triển khai từng nhóm giải pháp giảm tổn thất điện năng đã mang lại hiệu quả cao mà đơn vị đang áp dụng. Đồng thời, tập trung đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình điện theo thứ tự ưu tiên đối với khu vực có cấp điện áp thấp, nơi có tổn thất cao, lưới điện cũ; đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; sử dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến, có độ chính xác cao để đánh giá, phân tích tình trạng vận hành của từng thiết bị, nhằm sớm phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn gây sự cố, hư hỏng lưới điện… phấn đấu tỷ lệ tổn thất điện năng dưới 2,75% trong năm 2024.
Theo: Trang tin Điện tử ngành điện