[In trang]
Thông báo trúng thầu (Gói thầu C2.1.14) Đánh giá nhu cầu đào tạo và thực hiện tăng cường năng lực về nhận diện và phát triển các dự án tiết kiệm năng lượng
Thứ ba, 02/01/2024 - 10:04
Nhà thầu trúng thầu: Liên doanh giữa Trung tâm Phát triển Xanh (Green DC) và Công ty Cổ phần Tiết kiệm Năng lượng Bách Khoa (ECC BACHKHOA).
Dự án: P164938 – Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp
Số tham chiếu thầu/hợp đồng: 15/2023
Phạm vi hợp đồng: Thông báo trao trúng thầu "Đánh giá nhu cầu đào tạo và thực hiện tăng cường năng lực về nhận diện và phát triển các dự án tiết kiệm năng lượng (TKNL), kiểm toán năng lượng, phân tích tài chính cho các dự án TKNL, thực hiện MRV, chiến lược marketing và chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp công nghiệp, công ty dịch vụ năng lượng và các đơn vị cung cấp thiết bị TKNL"" (Gói số C2.1.14)
Thời hạn hợp đồng: 18 tháng
Ký hợp đồng: ngày 29 tháng 12 năm 2023
Phương pháp lựa chọn nhà thầu: Tuyển chọn dựa trên năng lực tư vấn (CQS)
Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam (đồng)
Nhà thầu trúng thầu: Liên doanh giữa Trung tâm Phát triển Xanh (Green DC) và Công ty Cổ phần Tiết kiệm Năng lượng Bách Khoa (ECC BACHKHOA).
Địa chỉ: 
Green DC: Phòng 604, Số 106 Tôn Đức Thắng, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
ECC BACHKHOA: Số 27, Tổ 11, Hẻm 262B, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Giá trị hợp đồng: 6.888.943.050 VND (Bằng chữ: Sáu tỷ tám trăm tám mươi tám triệu chín trăm bốn ba nghìn năm mươi Việt Nam đồng) 
Ban Quản lý Dự án