[In trang]
Tổng kết và trao giải thực hiện tốt phong trào thi đua “Tiết kiệm điện” năm 2023
Thứ tư, 01/11/2023 - 08:08
Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) vừa tổ chức tổng kết, khen thưởng và trao giải cho các đơn vị, hộ gia đình CBCNV trong công ty thực hiện tốt phong trào thi đua “Tiết kiệm điện” năm 2023.
Những tháng đầu năm 2023, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán kéo dài gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp điện của cả nước. Nhằm đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là giai đoạn cao điểm nắng nóng có nguy cơ thiếu điện do thiếu hụt nguồn nước.
CBCNV Công ty Điện lực Sơn La hướng dẫn gia đình và khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả
Những tháng đầu năm 2023, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán kéo dài gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp điện của cả nước. Nhằm đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là giai đoạn cao điểm nắng nóng có nguy cơ thiếu điện do thiếu hụt nguồn nước. Công ty Điện lực Sơn La đã ban hành kế hoạch liên tịch của Giám đốc và BTV Công đoàn công ty về việc phát động phong trào thi đua “Tiết kiệm điện” năm 2023 tới CBCNV toàn công ty.
Sau 3 tháng triển khai, từ tháng 6/2023-8/2023 phong trào thi đua thực hiện tiết kiệm điện tại trụ sở các đơn vị và hộ gia đình CBCNV trong công ty đã diễn ra sôi nổi, sâu rộng. Với mục tiêu phấn đấu mỗi gia đình CBCNV thực hiện tiết kiệm điện từ 10% trở lên so với tháng trước liền kề; Trụ sở các đơn vị trực thuộc thực hiện tiết kiệm điện từ 15% trở lên so với tháng trước liền kề. Hàng tuần/tháng, căn cứ sản lượng sử dụng điện trên hóa đơn theo mã khách hàng đã đăng ký để xem xét đánh giá kết quả thực hiện tiết kiệm điện của các hộ/trụ sở đơn vị. Cuối tháng/đợt, Hội đồng thi đua khen thưởng công ty xét khen thưởng cho các hộ/đơn vị sử dụng điện tiết kiệm theo tiêu chí đã phát động.
Bà Lê Thị Song Hảo - Phó Giám đốc PC Sơn La trao giải cho các đơn vị/cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua “Tiết kiệm điện” năm 2023.
Kết quả, 6/8 đơn vị thực hiện tốt sử dụng dụng điện tiết kiệm hiệu quả tại trụ sở đơn vị; 450/814 hộ đăng ký, đạt 55,28% hộ gia đình CBCNV đạt giải theo tiêu chí của phong trào.
Ngày 27/10, Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) đã tổ chức tổng kết, khen thưởng và trao giải cho các đơn vị, hộ gia đình CBCNV trong công ty thực hiện tốt phong trào thi đua “Tiết kiệm điện” năm 2023.
 Ghi nhận, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong sử dụng điện tiết kiệm đã nâng cao nhận thức về công tác tuyên truyền và tạo động lực cho tất cả CBCNV trong công ty nỗ lực, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như lan tỏa, nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong cộng đồng khách hàng, công chúng.
Theo: PC Sơn La