[In trang]
Hưng Yên tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp
Thứ hai, 02/10/2023 - 08:32
Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp. Tham dự hội nghị có đại diện Tỉnh đoàn; phòng kinh tế, kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm…
Tại hội nghị, các đại biểu nghe phổ biến một số nội dung như: Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng; các quy định về mức tiêu hao năng lượng; tình hình phát triển điện mặt trời mái nhà… Đồng thời, được hướng dẫn lập báo cáo trên hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng trọng điểm www.dataenergy.vn.
Các đại biểu dự hội nghị.
Qua lớp tập huấn sẽ góp phần tăng cường vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý năng lượng trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.
Theo: Báo Hưng Yên