[In trang]
Hà Nội quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Thứ sáu, 08/09/2023 - 08:02
UBND Thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 4281/QĐ-UBND ngày 28/8 về việc ban hành Quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Mục đích ban hành bộ tiêu chí nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở sử dụng năng lượng, áp dụng các biện pháp tiên tiến, sáng tạo để sử dụng năng lượng hiệu quả; hỗ trợ kỹ thuật cho cơ sở, doanh nghiệp phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng hội nhập kinh tế thế hệ mới.
Đồng thời, công nhận danh hiệu Cơ sở, Công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh đối với các sở sở sử dụng năng lượng trọng điểm; công trình xây dựng đang trong giai đoạn thiết kế hoặc vận hành hoặc cải tạo lại có tổng diện tích sàn từ 2.500 m2 trở lên; cơ sở sử dụng nhiều năng lượng trong sản xuất công nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng từ 300 TOE (hoặc tương đương với 2.000.000 kWh điện/năm trở lên) đến dưới 1.000 TOE (hoặc tương đương dưới 6.500.000 kWh/năm); công trình xây dựng (kinh doanh, dịch vụ, nhà ở) có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 2.500 m2. Bộ tiêu chí đánh giá được chia thành 02 nhóm biện pháp: Quản lý năng lượng hiệu quả và Kỹ thuật năng lượng hiệu quả.
Theo đó, phạm vi, đối tượng áp dụng gồm: Thứ nhất: Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm: Có mức tiêu thụ năng lượng hàng năm quy đổi từ 1.000 TOE trở lên đối với Cơ sở sản xuất công nghiệp; Có mức tiêu thụ năng lượng hàng năm quy đổi từ 500 TOE trở lên đối với Cơ sở là Công trình xây dựng.
Thứ hai: Công trình xây dựng đang trong giai đoạn thiết kế hoặc vận hành hoặc cải tạo lại có tổng diện tích sàn từ 2.500 m2 trở lên; Thứ ba: Cơ sở sử dụng nhiều năng lượng trong sản xuất công nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng từ 300 TOE (hoặc tương đương với 2.000.000 kWh điện/năm trở lên) đến dưới 1.000 TOE (hoặc tương đương dưới 6.500.000 kWh/năm).
Quyết định này thay thế các Quyết định: số 2173/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 và số 2242/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tTP Hà Nội về việc ban hành tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.
Xem chi tiết Quyết định số 4281/QĐ-UBND tại đây.
Khánh An