[In trang]
Điện lực Bình Định giảm 0,08% tổn thất điện năng so với cùng kỳ 2022
Chủ nhật, 13/08/2023 - 10:41
6 tháng đầu năm 2023, tỉ lệ tổn thất điện năng của Công ty Điện lực (PC) Bình Định thực hiện là 55,95%, thấp hơn 0,08% so với cùng kỳ
Ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định, cho biết giảm tổn thất điện năng (TTĐN) luôn là nhiệm vụ đầy khó khăn bởi địa bàn quản lý dàn trải, kéo dài, phụ tải phân bố rải rác, cấu trúc lưới điện phức tạp không thuận lợi cho việc quản lý vận hành. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của công ty và nỗ lực cao của 9 đơn vị trực thuộc, tỉ lệ TTĐN của PC Bình Định liên tục giảm theo từng năm và luôn đạt thấp hơn chỉ tiêu do Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) giao. 
Ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định phát biểu tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023. (Ảnh: EVNCPC)
Cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉ lệ tổn thất điện năng thực hiện là 55,95%, thấp hơn 0,08% so với cùng kỳ
Để có được kết quả đó, PC Bình Định đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc quản lý chặt chẽ tổn thất theo cấp điện áp, có kế hoạch đầu tư cải tạo nâng cấp lưới điện trung áp đối với các xuất tuyến có sản lượng điện lớn, TTĐN cao. Vai trò điều hành của các nhóm giảm TTĐN tại các đơn vị điện lực tiếp tục được duy trì và nâng cao. Định kỳ hàng tháng, kết quả thực hiện giảm TTĐN của các đơn vị trực thuộc được tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo giảm TTĐN của PC Bình Định. 
Đặc biệt tại khu vực lưới điện có số lượng khách hàng lớn, các đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện, kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng của các khách hàng lớn, khách hàng có sản lượng điện bất thường... để ngăn ngừa hành vi lấy cắp điện, phối hợp thường xuyên với chính quyền địa phương để kiểm tra, xử lý và tuyên truyền ngăn ngừa lấy cắp điện . 
Công nhân điện lực Tuy Phước kiểm tra công tơ điện tử của khách hàng (Ảnh: PC Bình Định)
Trong đầu tư xây dựng, PC Bình Định ưu tiên công trình khai thác đấu nối sau các trạm biến áp 110kV; công trình chen trạm chống quá tải lưới điện nhằm đảm bảo cấp đủ điện cho nhu cầu phụ tải khu vực tỉnh Bình Định, đặc biệt là khu vực có sản lượng cao; ưu tiên đầu tư công trình cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn mới tiếp nhận có tỉ lệ TTĐN cao.
Có thể nói, với các giải pháp đồng bộ, cụ thể và thiết thực trong việc giảm TTĐN đã thực hiện, hy vọng rằng Công ty Điện lực Bình Định sẽ không chỉ hoàn thành tốt chỉ tiêu TTĐN, mà còn góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh mà EVNCPC đã đề ra. 
Hương Linh