[In trang]
Quảng Ninh phát gần 70.000 tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện
Thứ tư, 26/07/2023 - 13:17
Giai đoạn từ năm 2020 đến 6 tháng đầu năm 2023 tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến khách hàng. Cụ thể, tuyên truyền trên loa, đài truyền hình tỉnh và địa phương là 3.589 lượt; 521 bài trên các báo điện tử; 4.535 lượt trang mạng xã hội; phát 69.740 tờ rơi, băng rôn tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; 29 hội nghị khách hàng.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đẩy mạnh sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tháng 8/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 20/CT-Ttg (ngày 7/5/2020) của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu kế hoạch: Toàn tỉnh tiết kiệm điện năng 2% so với tổng nhu cầu tiêu thụ năng lượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, trong đó công nghiệp - xây dựng tiết kiệm 2,44% tổng điện năng khu vực; nông lâm ngư nghiệp tiết kiệm 1,86% tổng điện năng khu vực; thương mại, dịch vụ, du lịch tiết kiệm 1,45% tổng điện năng khu vực; dân dụng tiết kiệm 1,42% tổng điện năng khu vực...
Sau khi kế hoạch được duyệt, Sở Công Thương đã thực hiện tuyên truyền trên hệ thống website của Sở, chỉ đạo Công ty Điện lực Quảng Ninh tổ chức các chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh như: Giờ trái đất, Gia đình tiết kiệm điện, trường học chung tay tiết kiệm điện, Điều chỉnh phụ tải…đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong tỉnh thực hiện tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thông của tỉnh đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh về việc tiết kiệm điện.
Qua công tác đánh giá, theo dõi của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh cho thấy, việc thực hiện tiết kiệm điện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trọng điểm đã được thực hiện cơ bản theo đúng kế hoạch UBND tỉnh đặt ra.
Công nhân Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Quảng Ninh kiểm tra thiết bị tại TBA 110kV Cái Lân.
Đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Sở Công Thương đã tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh với phương án tiết giảm 10% sản lượng điện so với nhu cầu sử dụng điện theo kế hoạch, cụ thể: năm 2020 tại Quyết định số 742/QĐ- UBND ngày 05/3/2020; Năm 2021 tại Quyết định số 899/QĐ- UBND ngày 25/3/2021; Năm 2022 tại Quyết định số 655/QĐ- UBND ngày 14/3/2022; Năm 2023 tại Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 11/4/2023.
Sau khi được phê duyệt các đơn vị đã triển khai, các giải pháp tiết kiệm điện như: xây dựng, ban hành quy chế sử dụng điện tiết kiệm trong đó đưa chỉ tiêu tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm; kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị điện; tổ chức kiểm tra, định kỳ đột xuất việc thực hiện của cán bộ, công chức, người lao động...Hàng năm, Sở Công Thương Quảng Ninh đã phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Ninh đánh giá việc thực hiện tiết kiệm điện của các khách hàng theo Kế hoạch được phân bổ, báo cáo UBND tỉnh
Đối với tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời
Hiện nay, việc quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang được giao cho Ban Quản lý dịch vụ công ích, Phòng Quản lý đô thị...thuộc UBND cấp huyện, có trường hợp giao cho Công ty cổ phần Môi trường đô thị, thực hiện theo hình thức khoán chi phí trong đó có cả chi phí điện năng. Quá trình thực hiện, đơn vị đã tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, áp dụng các giải pháp giảm tổn thất điện năng, thực hiện thay thế bóng đèn cũ, hỏng bằng đèn chiếu sáng tiết kiệm điện, vận hành hệ thống chiếu sáng theo mùa...bên cạnh đó tỉnh Quảng Ninh cũng đã chỉ đao thực hiện việc lồng ghép thay thế hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led đối với các dự án, nâng cấp, cải tạo chỉnh trang và xây dựng mới hệ thống chiếu sáng trên địa bàn. Đến nay, có 02/13 địa phương đã hoàn thành việc thay thế đèn Led đối với 100% hệ thống chiếu sáng và được vận hành qua trung tâm điều khiển giám sát tự động thông minh. Các địa phương khác trong quá trình nâng cấp, sửa chữa, cải tạo, thay thế cũng đã và đang sử dụng đèn Led tiết kiệm điện. 
Đối với các hộ gia đình sử dụng điện 
Thông qua công tác tuyên truyền, các cuộc thi “Gia đình tiết kiệm điện” do Công ty Điện lực Quảng Ninh, nhiều hộ gia đình nâng cao ý thức tiết kiệm điện, cụ thể bằng các hình thức như: Tắt các thiết bị điện khi không cần thiết, các thiết bị điện khi ra khỏi phòng; cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết; lựa chọn mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời...Theo thống kê đến nay, toàn tỉnh có 311 hệ thống pin năng lượng mặt trời/tổng công suất 3.734 kWp; gần 3.000 bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời và trên 4.000 hầm khí sinh học phục vụ nông nghiệp...
Đối với các cơ sở thương mại, dịch vụ
Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư đã thực hiện giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của Công ty Điện lực Quảng Ninh; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực Quảng Ninh trong trường hợp xảy ra thiếu điện.
Mỗi cửa hàng kinh doanh đều được vận động tắt các thiết bị không cần thiết như bảng biển quảng cáo.
Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, doanh nghiệp sản xuất
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020- 2025, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện việc xây dựng và triển khai kế hoạch, áp dụng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; bố trí sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm và việc vận hành các thiết bị điện hoạt động không tải; lắp đặt hệ thống biến tần, khởi động mền; thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu và hỏng hóc bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, hiệu suất cao. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm, kế hoạch 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức thực hiện đào tạo người quản lý năng lượng, thực hiện kiểm toán năng lượng, áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 500001; 100% các đơn vị có sản lượng điện trung bình từ 1.000.000kWh/năm trở lên đã thực hiện ký cam kết tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải
Về phía Công ty Điện lực Quảng Ninh (i1) Chủ động tuyên truyền thông tin giáo dục cộng đồng nâng cao nhận thức, ý thức thay đổi thói quen sử dụng điện lãng phí, thực hiện tốt sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; (i2) Tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo nhu cầu điện trong tình hình thời tiết nắng nóng, đăng tải các video clip tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện tiết kiểm và hiệu quả của trên mạng xã hội cá nhân như Facebook, Tiktok, Youtube, Instagram,…nhằm lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện đến đông đảo công chúng; (i3) Tăng cường tuyên truyền Chỉ thị 20/CT-TTg đến các cơ quan, doanh nghiệp, đến các hộ dân. Thực hành tiết kiệm điện nơi công sở; (i4) Tổ chức triển khai thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải với sự tham gia của các khách hàng có sản lượng điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên; (i5) Phát động chương trình Gia đình tiết kiệm điện, Trường học chung tay tiết kiệm điện, Giờ trái đất...
Kết quả, giai đoạn từ năm 2020 đến 6 tháng đầu năm 2023 tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến khách hàng. Cụ thể, tuyên truyền trên loa, đài truyền hình tỉnh và địa phương là 3.589 lượt; 521 bài trên các báo điện tử; 4.535 lượt trang mạng xã hội; phát 69.740 tờ rơi, băng rôn tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; 29 hội nghị khách hàng. Đồng thời đã ký cam kết chương trình điều chỉnh phụ tải với tổng số lũy kế 249 khách hàng.
Đối với sản lượng điện tiết kiệm: Năm 2020 điện thương phẩm đạt 4.726.794.876 tỷ kWh, sản lượng điện tiết kiệm đạt 70.962.589 kwh chiếm 1,5%; Năm 2021 điện thương phẩm đạt 4.989.210.318 tỷ kWh, sản lượng điện tiết kiệm đạt 99.784.207 kWh chiếm 2%; Năm 2022, sản lượng điện thương phẩm đạt 5.444.631.955 kWh, sản lượng điện tiết kiệm đạt 114.337.123 kWh chiếm 2,1%; 5 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện tiết kiệm đạt 45.099.466 kWh, tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 2.049.975.733 kWh (đạt 2,2%).
Công nhân quản lý vận hành của Truyền tải điện Đông Bắc 1 phát tờ rơi cho học sinh Trường TH&THCS Dương Huy về một số hành vi bị nghiêm cấm, gây sự cố lưới điện và những giải pháp trong việc tiết kiệm điện. (Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh)
Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023- 2025 và các năm tiếp theo với mục tiêu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Ngày 19/7/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành kế hoạch số 178/KH-UBND "Về tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh".  Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-Ttg (ngày 7/5/2020) của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh.
Chi tiết kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 19/7/2023 tại đây.
Phòng quản lý năng lượng, Sở Công Thương Quảng Ninh