[In trang]
Gần 100 doanh nghiệp tham gia tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Thứ sáu, 21/07/2023 - 08:33
Vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đã tổ chức tập huấn về công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, kiểm kê khí thải nhà kính cho gần 100 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi tập huấn, các doanh nghiệp được chuyên viên Phòng Quản lý năng lượng và kỹ thuật an toàn, Sở Công Thương triển khai nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo; Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31-1-2022 của Chính phủ.
Lớp tập huấn góp phần tăng cường vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý năng lượng trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.
Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được triển khai nội dung về tăng cường tiết kiệm điện, tư vấn các giải pháp tiết kiệm, quản lý tổn thất năng lượng và suy giảm hiệu suất thiết bị. Buổi tập huấn cũng chia sẻ bài toán mẫu hiệu quả đầu tư, giải pháp trữ lạnh, trữ năng lượng và tận dụng giá điện, tránh vận hành khung giờ cao điểm, hưởng chênh lệnh giá điện và an toàn vận hành ổn định lưới điện. Các đại biểu còn được tập huấn chuyên đề tiết kiệm năng lượng cho lò đốt, giải pháp tận dụng nhiệt khói thải, tối ưu hóa quá trình cháy.
Các học viên cũng được tập huấn chuyên đề tiết kiệm năng lượng cho lò đốt, các giải pháp tiết kiệm cho lò đốt công nghiệp; giải pháp tận dụng nhiệt khói thải, giải pháp tối ưu hóa quá trình cháy; kiểm kê khí nhà kính hướng tới Net Zero Carbon vào năm 2050. Đồng thời, các học viên còn nghe triển khai các văn bản pháp luật và khung chế tài xử phạt đối trong lĩnh vực sử dụng năng lượng. 
Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được triển khai nội dung về tăng cường tiết kiệm điện, tư vấn các giải pháp tiết kiệm, quản lý tổn thất năng lượng và suy giảm hiệu suất thiết bị.
Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, việc sử dụng năng lượng kém hiệu quả là yếu tố tiêu cực đối với chất lượng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, có thể dẫn tới đánh giá không tốt đối với các mục tiêu phát triển bền vững và tăng trưởng xanh của nền kinh tế. Vì vậy, qua lớp tập huấn sẽ góp phần tăng cường vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nâng cao kiến thức, năng lực quản lý năng lượng trong các  doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, từ đó ứng dụng các giải pháp liên quan để thực hiện tốt  chủ trương về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại đơn vị…
Qua lớp tập huấn sẽ góp phần tăng cường vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý năng lượng trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.
Anh Thư