[In trang]
Hà Nội đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2023
Thứ năm, 05/01/2023 - 10:07
Theo Kế hoạch số 342 của UBND thành phố Hà Nội, năm 2023 mục tiêu cụ thể là tiết kiệm điện từ 1,5% - 1,7% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu và đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho các khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trên địa bàn.
Mục tiêu chung của kế hoạch nhằm đảm bảo ổn định cung ứng điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội thủ đô, nâng cao hiệu quả kinh tế chung của hệ thống điện gắn với phát triển bền vững ngành điện, ngành năng lượng. 
Đồng thời, giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện thành phố Hà Nội, góp phần giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia nhằm giảm nhu cầu về vốn đầu tư trong xây dựng mới, mở rộng hệ thống điện, góp phần khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng và phát triển bền vững.
Hà Nội đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2023 (Ảnh: EVNHANOI)
Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của khách hàng sử dụng điện trong việc quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; từng bước mở rộng đối tượng khách hàng tham gia Chương trình quốc gia về DSM đến cả các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; từng bước chuyển từ khách hàng sử dụng điện truyền thống sang khách hàng sử dụng điện thông minh.
Về mục tiêu cụ thể, kế hoạch 342 nêu rõ: phấn đấu giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện Thành phố khoảng 80MW (tương đương tỷ lệ 1,6% công suất cực đại của hệ thống điện) thông qua triển khai đồng bộ Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (Demand Response - DR) và vận hành ổn định các hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà, các hệ thống tích hợp lưu trữ năng lượng; 
Đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, phấn đấu 100% khách hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội được tuyên truyền nâng cao nhận thức về lợi ích và sự cần thiết phải quản lý nhu cầu điện để khách hàng tự nguyện đăng ký tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải điện; Lắp đặt, thay thế công tơ điện tử cho 100% khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Hà Nội để từng bước chuyển từ khách hàng sử dụng điện truyền thống sang khách hàng sử dụng điện thông minh.

 Triển khai rộng rãi, quảng bá sử dụng đèn compact - LED
Đặc biệt, thực hiện lồng ghép với các Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Kế hoạch tiết kiệm điện nhằm đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 1,5% - 1,7% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu; đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho các khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trên địa bàn.
Để đạt được các mục tiêu trên, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo nâng cao năng lực và nhận thức của cộng đồng trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Cụ thể, tiếp tục thực hiện lồng ghép nâng cao nhận thức của xã hội, khách hàng sử dụng điện về Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện với nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả do cơ quan chức năng và các đơn vị điện lực chủ trì thực hiện.
Đồng thời, tuyên truyền và vận động khách hàng sử  dụng năng lượng trọng điểm, khách hàng sử dụng điện lớn ký thỏa thuận tham gia Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại, nhằm mở rộng và nâng cao khối lượng khách hàng tham gia chương trình, đáp ứng các yêu cầu kế hoạch điều chỉnh DR theo kế hoạch EVN giao năm 2023.
Ngoài ra, tiếp tục trang bị các hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại tại các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện như: Hệ thống hạ tầng đo đếm tiên tiến, công tơ đọc và thu thập số liệu đo đếm từ xa AMR, năng lượng mặt trời mái nhà, tích hợp lưu trữ năng lượng, thông tin để tối ưu hóa việc tham gia của khách hàng sử dụng điện trong Chương trình DSM, Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR).
Tiếp tục triển khai rộng rãi, quảng bá sử dụng đèn compact - LED, khuyến khích sử dụng điều hòa công nghệ mới có hiệu suất cao và tiết kiệm điện, triển khai đề án công tơ biểu giá điện theo thời gian,...; khuyến khích sử dụng công nghệ mới hiệu suất cao và tiết kiệm điện.
Xem chi tiết Kế hoạch 342 TẠI ĐÂY
Minh Khuê