[In trang]
5 nhóm chính sách cần sửa đổi, bổ sung để đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm năng lượng
Thứ ba, 06/12/2022 - 08:49
Trong Báo cáo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi, bổ sung theo 5 nhóm chính sách nhằm triển khai tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn.
​​