[In trang]
Điện lực An Giang giảm 0.42% tổn thất điện năng trong 10 tháng
Thứ năm, 17/11/2022 - 14:18
Một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu của ngành điện để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tiết kiệm điện năng là giảm tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện.
Trong tháng 10 năm 2022, Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh) đã thực hiện đúng chỉ đạo, giải pháp theo phương án được duyệt, kịp thời thông báo cho khách hàng sử dụng điện, đảm bảo cung cấp điện tốt nhất, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội  và sinh hoạt thiết yếu của nhân dân.
Tình hình cung ứng điện có thuận lợi, PC An Giang không phải điều hoà tiết giảm điện (trừ các trường hợp buộc phải cắt điện khi công tác trên lưới điện). Trong đó, sản lượng điện bình quân ngày đạt 6.247.954 kWh/ ngày.
Tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) tháng 10/2022 của PC An Giang đạt 4,49%, thấp hơn cùng kỳ 2,61%, lũy kế TTĐN 10 tháng năm 2022 đạt 3,63%, giảm 0,42% so với luỹ kế cùng kỳ (lũy kế 10 tháng năm 2021 là 4,05%).
Điện lực An Giang giảm 0.42% tổn thất điện năng trong 10 tháng (Ảnh: PC An Giang)
Xác định giảm TTĐN là nhiệm vụ hàng đầu, do đó, ngay từ đầu năm, PC An Giang đã tăng cường công tác quản lý vận hành thông qua việc chủ động kiểm tra, xác định nguyên nhân và thực hiện các giải pháp xử lý tồn tại, sai sót trong quản lý vận hành như lệch pha, điện áp vận hành thấp, chênh lệch tải giữa các tuyến đường dây..., tránh tồn tại lặp lại liên tục.
Đồng thời, chủ động kiểm tra và có phương án vận hành ổn định nguồn bù công suất phản kháng thuộc phạm vi quản lý, tránh dư thiếu bù vào các ngày nghỉ, Lễ, Tết. Bên cạnh đó, kịp thời dự báo phụ tải cao điểm, rà soát tiến độ các công trình chống quá tải lưới trạm năm 2022.
Giải pháp giảm TTĐN tháng 11 và hoàn thành kế hoạch năm
Trong tháng 11, PC An Giang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi, triển khai và báo cáo kết quả thực hiện các thông báo kết luận phiên họp kiểm điểm tình hình thực hiện TTĐN của Tổng Công ty Điện lực miền Nam tại đơn vị. 
Đồng thời, triển khai Chương trình công tác TTĐN năm 2022 của PC AN Giang (640/CTr-PCAG ngày 03/3/2022) và Phương án công tác TTĐN năm 2022 của các Điện lực thành viên, trong đó tập trung: Duy trì theo dõi, đôn đốc các đơn vị và xử lý các cảnh báo về mặt kỹ thuật vận hành trên Chương trình AppMeter đối với lưới điện 22kV, 110kV và hệ thống phân tích dữ liệu đo lường (MDAS) đối với lưới điện hạ áp, TBApp.
Khai thác hiệu quả công tác theo dõi hiệu suất trạm công cộng, tăng cường kiểm tra và xử lý các đường dây trung hạ áp bị quá tải, điều chuyển các máy biến áp vận hành non tải, cấy mới trạm biến áp để giảm bán kính cấp điện, lắp đặt tụ bù, tăng cường đầu tư và sửa chữa lớn lưới điện, có kế hoạch thay thế các vật tư, thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng.
Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ công tác sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng lưới điện. Phối hợp hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh công trình đấu nối trạm 110kV Tịnh Biên nhằm giảm tải, giảm TTĐN trên đường dây 175 Châu Đốc 2 - 171 Tịnh Biên; Triển khai thực hiện giảm số lượng trạm công cộng có TTĐN cao hoặc có sản lượng điện tổn thất chiếm tỷ trọng lớn.
Ngoài ra, cần tiếp tục theo dõi và thực hiện quản lý TTĐN thông qua phân hệ tổn thất, tăng cường quản lý công tơ, hoàn thiện hệ thống đo đếm, tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống đo ghi từ xa, thay điện kế định kỳ, lắp đặt điện kế điện tử, kiểm tra khách hàng sử dụng điện tại các khu vực có tổn thất điện năng cao để xử lý, tăng cường kiểm tra, phúc tra việc ghi chỉ số nhằm kịp thời phát hiện các sai sót...
Tố Quyên