[In trang]
Điện lực Bình Dương tổ chức tập huấn an toàn, tiết kiệm điện năm 2022
Thứ năm, 17/11/2022 - 14:23
Buổi tập huấn được tổ chức tại tại Văn phòng Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, nhằm trang bị thêm kiến thức, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao nghiệp vụ về công tác an toàn điện và tiết kiệm điện cho các cán bộ của địa phương.
Trong năm 2022, việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh đã được các ngành, các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện, vì vậy kết quả sản lượng điện tiết kiệm 9 tháng đầu năm trên 275 triệu kWh, đạt tỷ lệ 2,32% điện thương phẩm. 
Tình hình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2009/TTLT/BTC-BCT trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022 chỉ mới có 665 đơn vị đăng ký phương án sử dụng điện trên 2.088 đơn vị, chiếm tỷ lệ 31,85%. Kết quả này cho thấy các đơn vị chưa đăng ký phương án sử dụng điện theo yêu cầu của Thông tư 111/2009/TTLT/BTC-BCT.
Ông Nguyễn Thanh Toàn – Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương phát biểu khai mạc (Ảnh: PC Bình Dương)
Cũng tại buổi tập huấn, các cán bộ địa phương được các báo cáo viên hướng dẫn cụ thể những văn bản pháp luật quy định việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như: Luật Điện lực, Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ, Kế hoạch số 6167/KH-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Thông tư liên tịch số 111/2019/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương.
Thông qua buổi tập huấn, Sở Công thương cũng cho biết tình hình và nguyên nhân vi phạm hành lang lưới điện cao áp tại địa phương. Công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp đã được các cấp, các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, phối hợp với ngành điện xử lý kịp thời một số trường hợp vi phạm.
Bên cạnh đó các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp đã nỗ lực thực hiện kiểm tra xử lý đối với các trường hợp vi phạm, thống kê các trường hợp có cây cối, bảng hiệu có nguy cơ ngã đổ vào đường dây để kịp thời vận động người dân thực hiện các biện pháp an toàn trước mùa mưa, đồng thời phân nhóm thứ tự ưu tiên các trường hợp vi phạm nghiêm trọng để có biện pháp xử lý phù hợp.
Tuệ Lâm