[In trang]
[Infographic] Bộ Công Thương tăng cường giải pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Thứ năm, 06/10/2022 - 08:30
Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương sẽ tập trung vào 6 nhóm giải pháp dưới đây.
Minh Khuê