[In trang]
Cà Mau tiết kiệm điện được 16,147 triệu kWh
Thứ hai, 27/06/2022 - 08:05
Nhờ những nỗ lực trong công tác tiết kiệm điện, năm tháng đầu năm 2022, Điện lực (PC) Cà Mau đã tiết kiệm được 16,147 triệu kWh điện, đạt 2,3% sản lượng điện thương phẩm và cao hơn 0,2% so với kế hoạch được giao.
Thời gian qua, PC Cà Mau đã đáp ứng đủ điều kiện cho các thành phần phụ tải, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, đồng thời theo sát việc tiết kiệm điện của đơn vị.
Theo đó, sản lượng điện PC Cà Mau tiết kiệm trong tháng 5 đạt 3,542 triệu kWh, tương đương 2,3% sản lượng điện thương phẩm. Lũy kế năm tháng toàn đơn vị tiết kiệm được 16,147 triệu kWh, đạt 2,3% sản lượng điện thương phẩm và cao hơn 0,2% so với kế hoạch được giao.
Để đảm bảo công tác cung cấp điện an toàn, hiệu quả, ổn định, PC Cà Mau đã chủ động nâng cấp, sửa chữa hành lang lưới điện, giải quyết những thắc mắc cho khách hàng trong sử dụng điện năng. Trong tháng 5, PC Cà Mau đã đưa vào vận hành 99 công trình lưới điện trung áp với thời gian giải quyết trung bình 1,29 ngày/1 công trình.
Nhân viên PC Cà Mau cải tạo, sửa chữa hành lang lưới điện nhằm giảm tổn thất điện năng.
Ngoài ra, PC Cà Mau đã giải quyết cấp điện cho 1,149/1,149 khách hàng mua điện hạ áp, đạt 100% thời gian theo quy định. Lũy kế năm tháng, Công ty đã giải quyết cấp điện cho 4.607/4.607 khách hàng, đạt 100% thời gian theo quy định.
Trước tình hình nắng nóng hiện nay, PC Cà Mau đề ra một số nhiệm vụ công tác, cụ thể: Tiếp tục thực hiện cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, không thực hiện tiết giảm trên mọi lĩnh vực; Sản lượng điện cung cấp đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là các tháng mùa khô năm 2022; Tăng cường tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và nhân dân.
Bên cạnh đó, PC Cà Mau tiếp tục triển khai thực hiện các quy định mới về chỉ số tiếp cận điện năng; Tiếp tục công tác kiểm tra áp giá để nâng cao giá bán bình quân; Thực hiện các giải pháp ngăn chặn, giảm sự cố lưới điện và phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện năm 2022; Đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Công ty.
Theo PC Cà Mau, tổng sản lượng thương phẩm của tháng tháng 5/2022 đạt 150.524.620kWh, tăng 0,98% so với tháng 04/2022 (149.060.623 kWh) và tăng 5,94% so với thực hiện cùng kỳ (142.079.884 kWh).
Lũy kế 05 tháng đạt 686.969.085kWh, tăng 9,13% so cùng kỳ (629.467.402 kWh) và đạt 41,384% so với kế hoạch EVN SPC giao (1.660.000.000 kWh).
Nhật Quang