[In trang]
Hội thảo quốc tế về chuyển dịch năng lượng công bằng
Thứ sáu, 03/06/2022 - 16:39
Đây là hội thảo đầu tiên trong chuỗi hội thảo về lộ trình trung hòa carbon và chuyển dịch năng lượng công bằng, với sự tham gia của ngành Điện các quốc gia đang tiếp nhận hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU) và AFD.
Ngày 2/6, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã chủ trì tổ chức Hội thảo quốc tế về chuyển dịch năng lượng công bằng. Hội thảo với sự tham gia của Tổng công ty Truyền tải điện Pháp (RTE), Tổng công ty Điện lực Nam Phi (ESKOM), Tổng công ty Điện lực Indonesia (PLN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tuyến. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam tham dự hội thảo từ đầu cầu Hà Nội.
Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tuyến (Ảnh: EVN)
Đây là hội thảo đầu tiên trong chuỗi hội thảo về lộ trình trung hòa carbon và chuyển dịch năng lượng công bằng, với sự tham gia của ngành Điện các quốc gia đang tiếp nhận hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU) và AFD. 
Tại hội thảo, EVN đã trao đổi về những thách thức chính đối với tập đoàn trong quá trình chuyển dịch năng lượng và đổi mới, sáng tạo; Định hướng chiến lược chính của EVN dưới góc độ doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; Chia sẻ kinh nghiệm tích hợp điện mặt trời mái nhà và quản lý các nguồn năng lượng tái tạo…
Về phía Tổng công ty Truyền tải điện Pháp chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp luận và kết quả nghiên cứu chính về lộ trình năng lượng đến năm 2050 của Pháp; Tổng công ty Điện lực Nam Phi trình bày về quá trình đánh giá chiến lược chuyển dịch năng lượng công bằng; Tổng công ty Điện lực Indonesia chia sẻ về chiến lược của đơn vị hướng tới chuyển dịch năng lượng của Indonesia…
Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận sôi nổi về thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp cũng như những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện hướng tới mục tiêu net zero.
Khái niệm "Chuyển dịch năng lượng công bằng" không chỉ đề cập đến tác động môi trường mà còn bao gồm cả các thay đổi về kinh tế và xã hội cần thiết nhằm thúc đẩy sự dịch chuyển năng lượng trên phạm vi toàn cầu, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đặt ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Ở Việt Nam chuyển dịch năng lượng là rất cấp thiết để giảm thiểu sự phụ thuộc vào năng lượng. Trong bối cảnh hiện tại, Việt Nam đang đứng trước thách thức kép là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu và sự cấp thiết của việc cắt giảm khí thải. Do đó, ngành năng lượng và nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước áp lực đổi mới để đảm bảo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhưng không đánh đổi môi trường và đảm bảo công bằng xã hội. 
Khánh An