[In trang]
Nghệ An phát động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Thứ hai, 23/05/2022 - 13:50
Sáng ngày 19/5, tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hộ gia đình năm 2022.
Lễ phát động nhằm nâng cao nhận thực của người dân trong vấn đề sử dụng tiết kiệm năng lượng, từ đó có những chuyển biến mạnh mẽ trong hành động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Phát biểu tại lễ phát động ông Nguyễn Xuân Lợi - Phó Giám đốc Điện lực Nghệ An cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện năng phù hợp với khả năng cung cấp (giờ cao điểm, thấp điểm); đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt nhằm giảm tổn thất.
Đại diện các xóm trên địa bàn xã Quỳnh Hồng ký cam kết thực hiện hiệu quả phong trào tiết kiệm năng lượng.
Bên cạnh đó, Điện lực Nghệ An thường xuyên tham gia tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn sử dụng điện, hành lang lưới điện…; hướng dẫn khách hàng các giải pháp nhằm giảm tổn thất điện trong quá trình sử dụng.
Đại diện chính quyền huyện Quỳnh Lưu, xã Quỳnh Hồng và các hộ dân đã phát biểu cam kết sẽ hưởng ứng tích cực, thực hiện nghiêm túc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại đơn vị và lan tỏa tại nhiều địa phương, cộng đồng.
Người dân xã Quỳnh Hồng tham gia tổ chức diễu hành tại địa phương.
Ngoài ra, tại lễ phát động, nhiều xuất quà đã được trao cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Kết thúc buổi lễ, người dân xã Quỳnh Hồng tổ chức diễu hành lưu động nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa và tầm quan trọng việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Ngày 11/2/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quan điểm năng lượng là nền tảng, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, việc khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước kết hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường được xem là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội.
Nhật Quang