[In trang]
Vĩnh Long phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022
Thứ sáu, 22/04/2022 - 08:06
UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định số: 636/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong năm 2022.
Theo đó, Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong năm 2022 có các nội dung cụ thể như sau:
Về công tác tuyên truyền: Kế hoạch tổ chức hội thảo, hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, người lao động và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh về quy định của luật pháp trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cụ thể, tổ chức  04 cuộc hội thảo, hội nghị tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật và các quy định hiện hành khác có liên quan nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, người lao động và các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh về quy định của pháp luật trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Tuyên truyền nâng cao nhận thức khách hàng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. (Ảnh: Báo Vĩnh Long)
Bên cạnh đó, Kế hoạch còn xây dựng 08 mô hình thí điểm về chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng tại các huyện Mang Thít, Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn, Bình Tân và thị xã Bình Minh với tổng kinh phí thực hiện các mô hình thí điểm chiếu sáng nêu trên dự kiến khoảng 3,92 tỷ đồng, cụ thể như sau:
Mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng tuyến đường Nguyễn Thị Hồng (Đường tỉnh 907 đoạn từ cống Tư Nên đến cống Vũng Liêm xã Trung Thành Đông): tại Xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; với chiều dài: 1.000 m; Bộ đèn chiếu sáng công suất 60W: 33 bộ.
Mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng đường ĐH 22 thuộc xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long: tại Ấp Phước Tân, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; Chiều dài: 1.000 m; Bộ đèn chiếu sáng công suất 40W: 32 bộ.
Mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng Chiếu sáng công cộng Ngã ba Vàm Vòng, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long: tại Ấp Vĩnh Hòa, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; Chiều dài: 560 m; Bộ đèn chiếu sáng công suất 40W: 18 bộ.
Mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng từ cầu Cái Cui đến Hương Lộ Hậu Lộc - Hòa Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long: tại xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; Chiều dài: 1.000 m; Bộ đèn chiếu sáng công suất 40W: 32 bộ.
Mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng đường 910 đoạn thuộc ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long: tại Xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long; Chiều dài: 1.200 m; Bộ đèn chiếu sáng công suất 60W: 39 bộ.
Mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng đường 908 đoạn từ Trung đoàn 890 đến cầu Kênh Mười Hai, thuộc ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân: tại Xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long; Chiều dài: 1.200 m; Bộ đèn chiếu sáng công suất 60W: 39 bộ.
Mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng đoạn từ cầu Cái Mới đến Trường trung học cơ sở Nhơn Phú, huyện Mang Thít: tại Xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; Chiều dài: 560 m; Bộ đèn chiếu sáng công suất 40W: 18 bộ.
Mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng đoạn đường từ Ngã Tư (ấp Đông Thạnh A) đến Cầu Mương Ranh (ấp Thạnh Lý, giáp xã Ngãi Tứ): tại Xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long; Chiều dài: 560 m; Bộ đèn chiếu sáng công suất 40W: 18 bộ.
Chi tiết Quyết định số:636/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 TẠI ĐÂY.
Mai Anh