[In trang]
Sắp diễn ra Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam (lần thứ hai)
Thứ tư, 06/04/2022 - 10:06
Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam (lần thứ hai) sẽ xoay quanh chủ đề “Hướng tới trung hòa các bon - Cơ chế, chính sách, công nghệ, tài chính cho các dự án điện gió, điện mặt trời, điện khí”.
Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam (lần thứ hai) sẽ được diễn ra ngày 7/4/2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế- ICC, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.
Diễn đàn do Hội đồng Khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam và Trung tâm Thông tin Năng lượng Việt Nam tổ chức với sự tham dự của các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Năng lượng - Bộ Công Thương.
Được biết, Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam (lần thứ hai) sẽ xoay quanh chủ đề “Hướng tới trung hòa các bon - Cơ chế, chính sách, công nghệ, tài chính cho các dự án điện gió, điện mặt trời, điện khí”. Đây là dịp để các đại diện cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tư vấn, nhà đầu tư, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đầu tư nguồn năng lượng sạch và các nhà khoa học chia sẻ, trao đổi, phân tích các vấn đề bất cập, thách thức. Thảo luận về các cơ hội lớn cho các nguồn năng lượng sạch theo định hướng và quyết tâm của Chính phủ về phát triển bền vững. Đặc biệt là chủ trương dừng các dự án nhiệt than chưa triển khai đầu tư xây dựng, đồng thời kiến nghị lên cấp thẩm quyền để ban hành các quy định và cơ chế phù hợp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng tính cường phát triển các dạng năng lượng xanh và sạch.
Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam (lần thứ hai) được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - ICC, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.
Ban tổ chức của Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam (lần thứ hai) cho biết, nội dung của Diễn đàn sẽ tập trung vào các chủ đề chính về cơ chế, chính sách, bao gồm:
1. Những thách thức mới trong phát triển năng lượng sạch ở Việt Nam: Trong quy hoạch điện, quy hoạch quản lý đất đai; đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà thầu; trong công tác chuẩn bị đầu tư, công tác thu xếp vốn; nguồn nhiên liệu trong nước và nhập khẩu (giá cả, nguồn cung, hệ thống hạ tầng đối với các dự án điện khí); khả năng tham gia thị trường điện; sự đồng hành của chính quyền địa phương.
2. Cơ chế lựa chọn nhà đầu tư nguồn điện gió, điện mặt trời, điện khí.
3. Các chính sách tài trợ vốn ưu đãi cho ngành năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo, công nghệ cao.
4. Những điều kiện cấp tín dụng cho vay phát triển dự án năng lượng sạch, kinh nghiệm chính sách quốc tế của các nước đang phát triển về chính sách thu hút nguồn đầu tư, khoản tín dụng đối với đầu tư dự án năng lượng sạch.
5. Các nhà sản xuất, các nhà cung cấp thiết bị giới thiệu tiềm năng sản xuất, công nghệ các thiết bị tiên tiến, hiệu suất cao và gắn với bảo vệ môi trường của dự án. Kinh nghiệm quốc tế trong xử lý việc lựa chọn công nghệ tiên tiến, bền vững với hài hòa tài chính, giá cả, cũng như kinh nghiệm xây dựng các bộ tiêu chuẩn kỹ thuật - công nghệ cần ban hành, tạo hành lang pháp lý và minh bạch trong phát triển dự án.
6. Cơ chế - giải pháp để thúc đẩy phát triển NLTT.
7. Các vấn đề khác (do chủ đầu tư, nhà cung cấp tín dụng và nhà cung cấp thiết bị xem xét đề xuất).
Từ những chủ đề trên, diễn đàn sẽ tập trung thảo luận, chia sẻ về các giải pháp cần tháo gỡ những vấn đề như: Các quy định về tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (cơ quan tổ chức, điều kiện tổ chức, thống nhất thông số đầu vào đối với vị trí các dự án ở các địa phương khác nhau, xác định giá trần, đối tượng có thể tham gia…); Các điều kiện vay vốn tín dụng của các tổ chức tín dụng thương mại trong nước đối với các chủ đầu tư trong nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn bất cập, khó khăn cho cả ngân hàng và chủ đầu tư; Các quy định về Hợp đồng mua bán khí, Hợp đồng mua bán điện của các dự án không phù hợp các điều kiện cho vay của các tổ chức tín dụng nước ngoài; Hạ tầng lưới điện còn yếu, chưa đồng bộ để tạo cơ sở kỹ thuật cho tích hợp các nguồn điện NLTT. Ranh giới đầu tư lưới điện đấu nối giữa chủ đầu tư dự án nguồn điện và EVN; Sự đồng thuận từ chính quyền các địa phương (chủ trương, bố trí quỹ đất và hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng); Một số bất cập hiện nay về thiếu các quy định đối với tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn môi trường cho các dự án NLTT, năng lượng sạch; Những giải pháp, cơ chế, chính sách cần thiết được đề xuất bởi các chủ đầu tư, nhà cung cấp tín dụng và nhà cung cấp thiết bị.
Trong khuôn khổ Diễn đàn sẽ vinh danh “TOP 10 nhà đầu tư IPP năng lượng sạch uy tín ở Việt Nam 2021” và “TOP 10 doanh nghiệp công nghệ, thiết bị, dịch vụ điện gió, mặt trời được đánh giá tốt nhất Việt Nam 2021” nhằm ghi nhận, động viên và quảng bá các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng các nguồn điện sạch tiêu biểu; cung cấp các thiết bị điện công nghệ cao, cung cấp dịch vụ xây dựng dự án năng lượng sạch góp phần tăng hiệu quả đầu tư và đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn - tin cậy.
Diễn đàn là cơ sở để Hội đồng Khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam tổng hợp ý kiến và kiến nghị cấp thẩm quyền ban hành các quy định và cơ chế phù hợp trong thời gian tới, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng tính khả thi thực hiện Quy hoạch điện, cũng như góp phần thực hiện nội dung cam kết quốc tế của Việt Nam về trung hòa các bon vào năm 2050.
Hương Linh