[In trang]
Năng lượng tái tạo chiếm 16,8% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống
Thứ hai, 14/03/2022 - 08:06
02 tháng đầu năm 2022, tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, sản lượng điện sản xuất từ năng lượng tái tạo chiếm tới 16,8%.
Thông tin về tình hình sản xuất và cung ứng điện 2 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho biết trong tháng 02, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 18,6 tỷ kWh, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2021.
Lũy kế 02 tháng đầu năm 2022 đạt 39,59 tỷ kWh, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Trong tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống, thủy điện đạt 10,85 tỷ kWh, chiếm 27,4%; Nhiệt điện than đạt 17,27 tỷ kWh, chiếm 43,6%; Tua bin khí đạt 4,38 tỷ kWh, chiếm 11,1%; Điện nhập khẩu đạt 318 triệu kWh, chiếm 0,8%.
Đáng chú ý, trong 2 tháng qua, sản lượng điện huy động từ nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối) đạt 6,65 tỷ kWh, chiếm tới 16,8% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống; trong đó điện mặt trời đạt 4,33 tỷ kWh, điện gió đạt 2,21 tỷ kWh.
Năng lượng tái tạo ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong tổng sản lượng điện toàn hệ thống.
Trong 02 tháng năm 2022, điện sản xuất của EVN và các Tổng Công ty Phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 15,86 tỷ kWh, chiếm 40,06% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống. Sản lượng điện truyền tải tháng 02/2022 đạt 13,49 tỷ kWh. Lũy kế 02 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện truyền tải đạt 29,75 tỷ kWh, tăng 3,3% so cùng kỳ năm trước.
Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 02/2022 ước đạt 17,28 tỷ kWh, tăng 9,27% so với tháng 02/2021. Luỹ kế 02 tháng năm 2022 đạt 35,90 tỷ kWh, tăng 6,84% so với cùng kỳ năm 2021.
Về vấn đề cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, trong 02 tháng đầu năm, EVN đã vận hành linh hoạt các nhà máy thủy điện để bổ sung nguồn nước theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và đã tiết kiệm đáng kể được lượng nước xả, đồng thời bảo đảm cung cấp điện cho các trạm bơm và bơm nội đồng hoạt động phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021 - 2022.
Dự kiến, trong 03/2022 sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống ở mức 752,8 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 39.729 MW. Để đảm bảo sản xuất, cung ứng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt người dân, EVN sẽ huy động nhiệt điện than miền Bắc nhằm đảm bảo mục tiêu các hồ thủy điện miền Bắc giữ được mực nước cao nhất có thể. Đồng thời thực hiện giữ tối thiểu mỗi nhà máy một tổ máy để đảm bảo tự dùng và hệ thống nhiệt cho các nhà máy nhiệt điện than miền Nam nhằm khai thác phù hợp năng lượng tái tạo.
Hương Linh