[In trang]
Điện lực Bắc Giang nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng
Chủ nhật, 21/11/2021 - 18:14
9 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ tổn thất điện năng chung theo chu kì điện thương phẩm toàn Công ty Điện lực (PC) Bắc Giang là 5,13% giảm 0,19% so với cùng kỳ và cao hơn so với kế hoạch giao năm 2021 là 0,43%
Công ty Điện lực (PC) Bắc Giang xác định nhiệm vụ giảm tổn thất điện năng (TTĐN) trên lưới điện là một nhiệm vụ rất quan trọng. Việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp giảm TTĐN, đảm bảo nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao chất lượng điện năng và các dịch vụ cung cấp điện đang được PC Bắc Giang tập trung cao về nguồn lực trong các năm qua.
Kiểm tra thiết bị tại Trạm biến áp 110 kV Lạng Giang (Ảnh: Báo Bắc Giang)
Năm 2021 Tổng Công ty giao PC Bắc Giang thực hiện chỉ tiêu tổn thất điện năng chung là 4,70% theo chu kì điện thương phẩm; tổn thất 110kV là 0,85%, tổn thất trung áp 1,62%, tổn thất hạ áp 5,27% theo cấp điện áp, giảm tổn thất điện năng các TBA có tỷ lệ tổn thất trên 7% và có điện tổn thất trên 2.000kWh/tháng. Qua đó, ngay từ đầu năm PC Bắc Giang đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác chỉ đạo điều hành giảm TTĐN. 
Kết quả, trong 9 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ tổn thất điện năng chung theo chu kì điện thương phẩm toàn Công ty là 5,13% giảm 0,19% so với cùng kỳ và cao hơn so với kế hoạch giao năm 2021 là 0,43%, Trong đó: tổn thất lưới điện 110kV là 0,95% tăng 0,05% so với cùng kỳ, tổn thất lưới điện trung và hạ áp là 4,48% giảm 0,46% so với cùng kỳ. Tổn thất theo cấp điện áp tổn thất lưới điện 110kV là 0,95%/KH giao 0,85% tăng 0,05% so với cùng kỳ; Tổn thất trung áp 1,64%/KH giao 1,62% giảm 0,15% so với cùng kì; tổn thất hạ áp 5,42%/KH 5,27% giảm 0,61% so với cùng kì.
Ban chỉ đạo TTĐN  họp đánh giá tình hình thực hiện hàng tháng (Ảnh: PC Bắc Giang)
Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2021, Ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, vận hành, kinh doanh, nhằm thực hiện được mục tiêu trên. Đặc biệt, tăng cường các biện pháp quản lý đảm bảo vận hành an toàn, giảm sự cố và giảm tổn thất điện năng. Thực hiện khai thác có hiệu quả các TBA mới đóng điện thuộc dự án bổ sung năm 2021, các danh mục sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên theo kế hoạch. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng điện tại các khu vực có biến động lớn về tổn thất điện năng. 
Hai tháng cuối năm là một khoảng thời gian ngắn, rất nhiều công việc phải hoàn thành, tuy nhiên với sự quyết liệt trong chỉ đạo của lãnh đạo Công ty, tinh thần quyết liệt triển khai mạnh mẽ để giảm tổn thất điện năng của các đơn vị, PC Bắc Giang sẽ phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu tổn thất điện năng mà Tổng công ty giao năm 2021.
 Mai Anh