[In trang]
Giải báo chí về tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021
Thứ tư, 01/09/2021 - 08:37
Thông báo: Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức “Giải báo chí tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.
Giải báo chí về tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 là Giải thưởng được tổ chức lần thứ mười. Đây là hoạt động truyền thông đồng tổ chức giữa Hội Nhà báo Việt nam và Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006 - 2015. Sau khi Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Giải báo chí về tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lần thứ mười tiếp tục được thực hiện với sự hợp tác giữa hai cơ quan. 
Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí về tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đồng thời khuyến khích, động viên, khen thưởng những nhà báo, cộng tác viên, thông tin viên các cơ quan báo chí và các cán bộ truyền thông chuyên trách của các cơ quan năng lượng có các tác phẩm chất lượng về tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong năm 2021.
Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà Báo trao giải cho các tác giả đoạt giải A, Giải báo chí toàn quốc tuyên truyền về năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lần thứ IX 
Theo Ban tổ chức, các tác phẩm tham dự cần phản ánh chính xác, kịp thời, hiệu quả các nội dung gồm: Phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, luật pháp và chính sách của Nhà nước về nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tuyên truyền, biểu dương các ban ngành, tổ chức, đơn vị, cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như phản ánh những khó khăn, thách thức và định hướng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam.
Nội dung tác phẩm tham dự “Giải Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021” khuyến khích phát hiện, giới thiệu những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, những cách làm có hiệu quả của các địa phương, cơ sở, đơn vị, công trình xây dựng, phát triển công trình xanh, khu đô thị xanh, các nghiên cứu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Phản ánh những khó khăn, thách thức và định hướng của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cả nước trong thời gian tới. Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao.
Các tác phẩm dự thi thuộc 4 loại hình báo chí: Báo in, Phát thanh, Truyền hình, Báo điện tử. Tác phẩm tham dự giải phải được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/08/2021.
Đối với nhóm tác giả gửi tác phẩm dự Giải, số lượng tác giả mỗi nhóm không quá 05 người. 
Thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 31/10/2021 (tính theo dấu bưu điện). Dự kiến sẽ công bố và trao giải vào cuối năm 2021.
Ban tổ chức sẽ trao 24 giải thưởng cho 4 loại hình báo chí (Bao gồm 4 giải A: 15 triệu đồng/giải, 08 giải B: 10 triệu đồng/giải; 12 giải C: 7 triệu đồng/giải). Tổng giá trị giải thưởng là 224 triệu đồng.
Các tác phẩm tham dự gửi về địa chỉ: Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Số 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.38246530 & 0986 756 202 Bà Vũ Thị Nhung - chuyên viên Ban Nghiệp vụ). Email: [email protected]
Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm dự thi “Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021”
Lưu ý: Hồ sơ tác phẩm cần ghi rõ thông tin tác giả: Họ và tên, bút danh (nếu có), điện thoại, email, cơ quan công tác/địa chỉ liên hệ.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY.
Thông tin về Giải thưởng liên tục cập nhật tại:
- Trang TTĐT Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng: https://tietkiemnangluong.com.vn/ 
- Trang TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam: http://www.hoinhabaovietnam.vn
Mai Anh