[In trang]
Cà Mau thực hiện hiệu quả nhiều biện pháp tiết kiệm điện năm 2021
Thứ ba, 31/08/2021 - 08:14
Hưởng ứng "Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả", thời gian qua, PC Cà Mau đã tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, vừa giảm chi phí giá thành cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh vừa góp phần bảo vệ môi trường sống ứng phó với biến đổi khí hậu.
Lỹ kế 7 tháng năm 2021, PC Cà Mau đã tiết kiệm 21,8 triệu kWh điện, đạt 2,33% sản lượng điện thương phẩm. Trong đó, sản lượng điện tiết kiệm tháng 7 là 3,370 triệu kWh, đạt 2,38% sản lượng điện thương phẩm.
Tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học
PC Cà Mau cho biết, 7 tháng đầu năm 2021 Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải.
Công ty đã tăng cường tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và nhân dân; đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của công ty… nhằm tạo chuyển biến về ý thức trong sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.
Cụ thể, hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; phối hợp với chính quyền địa phương lồng ghép các buổi họp dân, treo pano, poster tuyên truyền tại khu vực đông dân cư và trụ sở các đơn vị, cơ quan, trường học… luôn được PC Cà Mau duy trì và nâng cao tần suất. Tất cả tạo chuyển biến lớn về ý thức trong an toàn sử dụng điện và sử dụng điện tiết kiệm.
Phó Giám đốc Công ty Điện lực Cà Mau Thiều Văn Minh cho biết, PC Cà Mau cũng đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trong trường học. Hoạt động này không chỉ giúp giáo viên, học sinh nâng cao nhận thức, kỹ năng về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm mà quan trọng hơn là hướng tới các em sẽ là tuyên truyền viên hiệu quả nhất trong gia đình và bạn bè, cộng đồng.
Mai Anh