[In trang]
Đồng Nai phấn đấu đến năm 2025 đạt mức tiết kiệm 5,7% tổng tiêu thụ năng lượng
Chủ nhật, 04/07/2021 - 22:44
UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định số 59/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định số 59/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Phong trào ấp văn hóa tiết kiệm điện tại Đồng Nai

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội; hỗ trợ thực hiện giảm mức tiêu hao năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng; bảo đảm an ninh năng lượng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế Quốc tế.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025, mức tiết kiệm năng lượng đạt 5,7% tổng tiêu thụ năng lượng trên toàn tỉnh; lượng điện tiêu thụ hằng năm đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2% trên tổng sản lượng điện năng tiêu thụ.

Để đạt được mục tiêu trên, giải pháp chủ yếu mà Chương trình đề ra là: Rà soát, xây dựng, hoàn thiện các quy định và cơ chế, chính sách về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, thúc đẩy các dự án đầu tư về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất; Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnhghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Sở Công thương Đồng Nai có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Các sở, ngành, địa phương bám sát vào kế hoạch của tỉnh để xây dựng và triển khai thực hiện đến các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tỉnh cũng khuyến khích việc đầu tư xây dựng các nhà máy sử dụng các nguồn năng lượng sạch; sử dụng năng lượng mặt trời trong các tòa nhà, khách sạn và hộ gia đình.

Mai Anh