[In trang]
Thư mời tham gia của Dự án An ninh Năng lượng Đô Thị Việt Nam: Hoạt động kết nối nhà đầu tư dành cho các Công ty phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam
Thứ năm, 14/01/2021 - 09:30
Thư mời tham gia của Dự án An ninh Năng lượng Đô Thị Việt Nam

Dự án An ninh Năng lượng Đô Thị Việt Nam do USAID tài trợ thông báo, chúng tôi mong muốn hỗ trợ cho các công ty phát triển dự án và doanh nghiệp cung cấp giải pháp năng lượng phân tán tiên tiến tại thành phố Hồ Chí Minh và/hoặc Đà Nẵng, thông qua việc tham gia Hoạt động kết nối nhà đầu tư.

Những đơn vị được lựa chọn tham gia sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ tư vấn gặp gỡ nhà đầu tư và được giới thiệu với các nhà đầu tư phù hợp thông qua các cuộc họp với sự hỗ trợ của dự án.

Thời hạn nộp hồ sơ: 19/2/2021

Tìm hiểu thêm để biết cách thức nộp hồ sơ.

English version