[In trang]
Nội dung Chỉ thị tiết kiệm điện của Thủ tướng Chính phủ
Thứ tư, 20/05/2020 - 14:08
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; trong đó yêu cầu cả nước phải phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ.
Nguồn Vietnamplus