[In trang]
Các banner hưởng ứng Giờ trái đất 2020 của EVN
Thứ năm, 19/03/2020 - 10:23
Dưới đây là các banner phục vụ tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Download file TẠI ĐÂY. 

 Ban tổ chức