[In trang]
Khai mạc chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp
Thứ năm, 10/05/2018 - 08:30
Ngày 9/5/2018, Bộ Công Thương đã khai mạc chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ hoạt động nâng cao năng lực cho các đơn vị tư vấn và quản lý hoạt động sản xuất công nghiệp tại địa phương, sáng ngày 9 tháng 5 năm 2018, Bộ Công Thương đã khai mạc chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại lễ khai mạc, Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững cho biết chương trình tập huấn hàng năm của Bộ Công Thương đã nâng cao năng lực về sản xuất sạch hơn cho trên 300 cán bộ ngành công thương tại 63 tỉnh, thành phố.  

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang -  Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững phát biểu khai mạc chương trình.

Chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp năm 2018 được tổ chức cho 30 học viên từ Sở Công Thương, trung tâm khuyến công, trung tâm tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn và các đơn vị tư vấn từ 16 tỉnh thành phố trên toàn quốc. Chương trình gồm 2 đợt tập huấn tập trung, đợt 1 gồm 3 ngày tập huấn trên lớp nhằm ôn lại kiến thức và trang bị kỹ năng đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn và đợt 2 tập trung vào tập huấn nâng cao và sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10 năm 2018. Giữa hai đợt tập huấn, học viên sẽ triển khai thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn tại địa phương. 

Tại khóa tập huấn, học viên sẽ được trang bị các kỹ thuật quan sát, phỏng vấn, đánh giá số liệu cũng như viết báo cáo để xác định nhanh hiệu quả sử dụng nước, nhiên liệu và điện tại doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Đây là cơ sở để các cơ quan quản lý địa phương lồng ghép các hoạt động hỗ trợ công nghệ, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu xanh cho doanh nghiêp, hướng tới vực phát triển bền vững./.

Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 đặt mục tiêu 90% các Sở Công Thương có cán bộ có khả năng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện sản xuất sạch hơn.

Trong giai đoạn 2010-2015, Bộ Công Thương đã tổ chức các khóa tập huấn cơ bản hàng năm về Sản xuất sạch hơn. Từ năm 2015, chương trình tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn được tiếp tục tổ chức hàng năm cho các đơn vị có nhu cầu triển khai tại địa phương. Đến cuối năm 2017, đã có 49 tỉnh thành phố có cán bộ ngành công thương được đào tạo thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn.

Hồng Loan