[In trang]
Tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2018
Thứ hai, 26/03/2018 - 08:49
Tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2018.

Tối ngày 24/3/2018, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội) đã diễn ra nghi thức tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất.