[In trang]
Lợi ích từ mô hình tiết kiệm năng lượng ESCO và những vấn đề đặt ra
Thứ năm, 09/03/2017 - 16:29
Tham dự diễn đàn gồm có: Ông Trịnh Quốc Vũ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và tiết kiệm năng lượng, Tổng cục năng lượng, Bộ Công Thương và Ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục năng lượng, Bộ Công Thương phối hợp với Hệ Thời sự chính trị tổng hợp  VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện diễn đàn “Lợi ích từ mô hình tiết kiệm năng lượng ESCO và những vấn đề đặt ra”. Tọa đàm được phát trực tiếp từ 9h đến 9h45 ngày 26 tháng 2 năm 2017 (Sáng chủ nhật) trên kênh VOV1.

Tham dự diễn đàn gồm có: Ông Trịnh Quốc Vũ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và tiết kiệm năng lượng, Tổng cục năng lượng, Bộ Công Thương và Ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Trịnh Quốc Vũ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và tiết kiệm năng lượng, Tổng cục năng lượng, Bộ Công Thương (giữa) và Ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh (trái).

Tại diễn đàn, các vị khách mời đã cùng nhau bàn luận về những lợi ích mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng (ESCO) mang lại đặc biệt khi áp dụng trong các doanh nghiệp công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng. Bên cạnh đó, diễn đàn đã cùng nhìn nhận về những khó khăn, rào cản khi áp dụng mô hình ESCO Việt Nam từ đó đưa ra giải pháp tháo gỡ để mô hình dịch vụ năng lượng ESCO có thể được áp dụng rộng rãi hơn, có hiệu quả hơn.

Tổng cục năng lượng, Bộ Công Thương đang chủ trì thực hiện Dự án “Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại Việt Nam” nhằm nhân rộng chương trình thỏa thuận tự nguyện (VA) giữa Bộ Công Thương và các doanh nghiệp công nghiệp, đồng thời, giới thiệu và phát triển mô hình dịch vụ năng lượng ESCO nhằm thúc đẩy việc thực hiện các giải pháp TKNL trong các ngành công nghiệp vốn tiêu tốn nhiều năng lượng ở Việt Nam.