[In trang]
Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị hạn hán
Thứ hai, 25/07/2016 - 08:32
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc lựa chọn tư vấn chuẩn bị dự án "Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán" vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc lựa chọn tư vấn chuẩn bị dự án "Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán" vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc cho phép Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu để lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu tư vấn chuẩn bị Dự án "Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán" vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á, giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu thầu và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Đảm bảo Dự án được đàm phán, triển khai thực hiện đúng tiến độ; vốn cho gói thầu được bố trí theo tiến độ thực hiện; nhà thầu thực hiện gói thầu đáp ứng được năng lực, kinh nghiệm, chất lượng, tiến độ phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của Ngân hàng Phát triển châu Á. Chịu trách nhiệm chuẩn bị, triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả kinh tế, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Về nguồn vốn đối ứng để thực hiện các gói thầu tư vấn chuẩn bị dự án, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung danh mục chuẩn bị dự án "Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán” trong kế hoạch năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động bố trí vốn trong phạm vi dự toán chi đầu tư phát triển được duyệt năm 2016 của Bộ để thực hiện.

Theo baochinhphu.vn