[In trang]
Chương trình hỗ trợ đầu tư xanh (GIF) thay đổi nhiều chính sách có lợi cho doanh nghiệp và đơn vị tư vấn
Thứ sáu, 29/04/2016 - 14:17
Những thay đổi này đều có lợi hơn cho cả doanh nghiệp lẫn cán bộ tư vấn hỗ trợ DNVVN lập dự án tiết kiệm năng lượng (TKNL) xin hỗ trợ từ GIF.

Chương trình hỗ trợ đầu tư xanh (GIF) do Đại sứ quán Đan Mạch hợp tác thành lập cùng Bộ Công Thương từ đầu năm 2015 nhằm khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực năng lượng hiệu quả dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) tại Việt Nam.

Tháng 4/2016, Đại sứ quán Đan Mạch cùng với Bộ Công Thương đã đưa ra những sửa đổi về một số điều kiện và mức ưu đãi nhằm tạo điều kiện thuân lợi hơn nữa cho DNNVV và các tư vấn hỗ trợ DNNVV lập hồ sơ tiếp cận Chương trình hỗ trợ đầu tư xanh. Những thay đổi này đều có lợi hơn cho cả doanh nghiệp lẫn cán bộ tư vấn hỗ trợ DNVVN lập dự án tiết kiệm năng lượng (TKNL) xin hỗ trợ từ GIF. 

Những thay đổi này bao gồm:

1. Nâng hạn mức tối đa của bảo lãnh tín dụng và trả thưởng tiết kiệm năng lượng

- Hạn mức tối đa của bảo lãnh tín dụng hiện áp dụng cho mỗi dự án đang cố định ở mức 2 tỷ đồng và cần được nâng lên mức 4 tỷ đồng.

- Hạn mứctối đa của trả thưởng tiết kiệm năng lượng hiện áp dụng cho mỗi dự án đang cố định ở mức 1,2 tỷ đồng và cần được nâng lên mức 2,4 tỷ đồng.

2. Trả thưởng Tiết kiệm năng lượng – Tiêu chí trả thưởng

Điều chỉnh cơ chế trả thưởng hiện tại theo bảng dưới đây nhằm khuyến khích các DNVVN nỗ lực nhiều hơn trong việc cải thiện sử dụng năng lượng hiệu quả/ giảm phát thải CO2.

Mức TKNL Quy mô trả thưởng
TKNL >= 50% 30% giá trị khoản vay
45% =< TKNL < 50% 27% giá trị khoản vay
40% =< TKNL < 45% 23% giá trị khoản vay
35% =< TKNL < 40% 20% giá trị khoản vay
30% =< TKNL <35% 16% giá trị khoản vay
25% =< TKNL <30% 13% giá trị khoản vay
20% =< TKNL <25% 10% giá trị khoản vay

 

3. Hỗ trợ không chỉ các dự án thay thế mà còn cả các dự án đầu tư mới vào lò hơi sinh khối, gạch không nung và hệ thống sấy/dùng nhiệt bằng năng lượng mặt trời.

Trong đó, hỗ trợ đầu tư mới hoặc thay thế sản xuất gạch nung bằng sản xuất gạch không nung là cho những loại sản phẩm gạch không nung sau đây:

- Sản xuất gạch bê tông sử dụng công nghệ rung ép hoặc công nghệ ép tĩnh (Concrete blocks  – vibrator or static compression)

- Xem xét theo từng trường hợp đặc thù với các dự án sản xuất gạch bê tông nhẹ và bê tông bọt và gạch không nung sử dụng đất đồi (Cellular Light Concrete (CLC) or Foam Concrete Blocks and Panels/Compressed mud blocks).

- Không hỗ trợ dự án gạch bê tông khí chưng áp.

4.Hỗ trợ các đơn vị tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) lập hồ sơ dự án TKNL

-Trong khoảng từ 25 triệu đồng đến 6 triệu đồng cho mỗi dự án:

-DNNVV tự chọn cho mình các cán bộ tư vấn và đưa tên họ vào Hồ sơ đăng ký dự án gửi cho GIF. 

-Hỗ trợ này sẽ thanh toán cho tư vấn sau khi Ban quản lý dự án duyệt báo cáo tiền kiểm đối với dự án mà tư vấn hỗ trợ.

TT Công nghệ/giải pháp TKNL Cho 3 dự án đầu tiên Từ dự án thứ 4 trở đi
1 Thay thế lò nung gốm bằng than sang lò nung gốm bằng khí hóa lỏng LPG. 8 triệu VND 6 triệu VND
2 Dự án gạch không nung kể cả dự án mới và dự án chuyển đổi từ gạch nung 15 triệu VND 12 triệu VND
3 Hệ thống nhiệt/sấy sử dụng năng lượng mặt trời 15 triệu VND 12 triệu VND
4 Thay thế lò nung gạch gốm gián đoạn sang lò nung gạch gốm liên tục. 15 triệu VND 12 triệu VND
5 Lò hơi sinh khối cả dự án mới và dự án chuyển đổi từ lò hơi sử dụng nhiên liệu hóa thạch – trong bất kỳ ngành nào. 15 triệu VND 12 triệu VND
6 Thay thế và nâng cấp hệ thống lạnh nhằm tiết kiệm năng lượng hơn (trong bất kỳ ngành nào) 25 triệu VND 20 triệu VND
7 Tối ưu hóa sử dụng năng lượng cho hệ thống sản xuất gạch bằng lò tuynen 25 triệu VND 20 triệu VND

Liên hệ:

- Các tư vấn, doanh nghiệp, nhà cung cấp thiết bị và những đối tác quan tâm,

đề nghị liên hệ với: Ban điều hành GIF có địa chỉ tại:

- Tầng 11, tòa nhà Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV), số 194 Trần Quang Khải,

Hà nội, Việt Nam. Phone: +84 4 32041616 ; E-mail: [email protected] ; Website: www.lcee.vn