[In trang]
Điện lực Trà Vinh tổ chức Lễ phát động chương trình “Ấp/Khóm văn hóa tiết kiệm điện” năm 2016
Thứ hai, 25/04/2016 - 10:20
Tham dự buổi lễ có đại diện của công ty Điện lực Trà Vinh, các tổ chức đoàn thể cùng đại diện chính quyền địa phương tại các huyện, thị xã và thành phố.

Ngày 31/3/2016, công ty Điện lực Trà Vinh đã tổ chức Lễ phát động “Ấp văn hóa - Khóm văn hóa tiết kiệm điện” năm 2016. Mục đích của lễ phát động  nhằm tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, góp phần bảo đảm cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của nhân dân.

Tham dự buổi lễ có đại diện của công ty Điện lực Trà Vinh, các tổ chức đoàn thể cùng đại diện chính quyền địa phương tại các huyện, thị xã và thành phố.

Tại lễ phát động, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết chương trình “Ấp văn hóa - Khóm văn hóa tiết kiệm điện” năm 2015 và phương hướng, kế hoạch năm 2016. Ngoài ra, chương trình còn phổ biến triển khai văn bản số 1942/UBND-KTKT ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh Trà Vinh, về tăng cường các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện. 

Được biết, tổng kinh phí cho chương trình là 203 triệu đồng, trong đó chi phí khen thưởng cho 08 tập thể và 68 cá nhân là 17,6 triệu đồng trích từ nguồn Chương trình tiết kiệm điện năm 2016 do Tổng công ty phân bổ.

Xuân Hiến