[In trang]
Nghiên cứu xây nhà máy nhiệt điện 1.200 MW tại Huế
Thứ tư, 09/03/2016 - 09:37
Đây sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất khu vực Miền Trung - Tây nguyên tính đến thời điểm này nếu đi vào hoạt động.

Ngày 3/3/2016, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công ty Đại chúng Banpu (Thái Lan) đã tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng nhà máy Nhiệt điện trên địa bàn tỉnh.

Nếu dự án khả thi về mặt kinh tế thì chủ đầu tư sẽ mở rộng dự án cho giai đoạn 2 với công suất 2.000 MW.

Trong biên bản ghi nhớ, Công ty đại chúng Banpu đề xuất với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế được nghiên cứu đầu tư dự án xây dựng và vận hành nhà máy nhiệt điện với công suất dự kiến ban đầu khoảng 1.200 MW tại huyện Phong Điền. Nếu khả thi về mặt kinh tế, chủ đầu tư sẽ mở rộng dự án giai đoạn 2 với công suất là 2.000 MW.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công ty Đại chúng Banpu (Thái Lan) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư.

Được biết, nếu đi vào hoạt động, nhà máy nhiệt điện công suất 1.200 MW sẽ được xem là nhà máy nhiệt điện lớn nhất khu vực Miền Trung - Tây nguyên tính đến thời điểm này. 

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lới nhất để Công ty Đại chúng Banpu nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác để dự án sớm được triển khai đầu tư trên thực tế.

Bảo Linh