[In trang]
Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành 87% kế hoạch tiết kiệm điện của năm
Thứ bảy, 13/12/2014 - 14:10
Tin từ Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, trong 10 tháng của năm 2014, toàn tỉnh đã tiết kiệm được hơn 43,6 triệu kWh, đạt gần 87% kế hoạch năm. Năm 2014, ngành điện đề ra kế hoạch tiết kiệm 50,42 triệu kWh.

Tin từ Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, trong 10 tháng của năm 2014, toàn tỉnh đã tiết kiệm được hơn 43,6 triệu kWh, đạt gần 87%  kế hoạch năm. Năm 2014, ngành điện đề ra kế hoạch tiết kiệm  50,42 triệu kWh.

Đạt được kết quả trên là do ngay từ đầu năm 2014, ngành điện đã xây dựng mô hình hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh; Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và an toàn điện trong nhân dân…

Theo Báo Bà Rịa- Vũng Tàu