[In trang]
Bắt đầu nhận bài dự thi Giải báo chí toàn quốc Tuyên truyền và sử dụng năng lượng TK&HQ lần thứ VIII năm 2014
Thứ sáu, 05/12/2014 - 09:32
Thời gian nhận bài dự thi từ tháng 11/2014 đến ngày 15/2/2015.

Giải báo chí toàn quốc Tuyên truyền và sử dụng năng lượng TK&HQ được Bộ Công Thương khởi xướng và tổ chức thành công từ 2007. Giải đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm đông đảo của nhà báo, phóng viên, cộng tác viên trên khắp mọi miền đất nước. Từ năm 2012, để nâng tầm Giải thưởng thành Giải báo chí toàn quốc, Bộ Công Thương đã phối hợp với Hội nhà báo Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam để giải thưởng được tổ chức chuyên nghiệp.

2d09d1af4_anh_1.jpg

Lễ trao giải Báo chí toàn quốc tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lần thứ VII năm 2013


Mục đích của Giải nhằm tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước.

Đồng thời ghi nhận, động viên, khen thưởng những cán bộ, phóng viên, cộng tác viên, thông tin viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có các tác phẩm báo chí chất lượng tốt Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tiếp nối thành công của các Giải năm 2012, 2013, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Hội Nhà báo Việt Nam đã phát động Giải báo chí Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả  năm 2014. 

Đối tượng tham dự là các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí với nội dung Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm thuộc các loại hình báo chí như: báo in, báo điện tử, báo nói (phát thanh) và báo hình (truyền hình). Các phẩm báo chí tham dự có thể thuộc các thể loại như bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, bút ký báo chí, ảnh báo chí.


5f86d21b6_anh_2.jpg

Lễ trao giải Báo chí toàn quốc về tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lần thứ VI năm 2012


Các tác phẩm tham dự cần phản ánh chính xác, kịp thời, hiệu quả các nội dung gồm: Phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, luật pháp và chính sách của Nhà nước về nâng cao hiệu quả  sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Những thành tựu, kết quả của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014 trên phạm vi cả nước ở tất cả các lĩnh vực; Những khó khăn, thách thức và định hướng của công tác Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như khó khăn trong công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam. 

Đặc biệt là là phát hiện, giới thiệu những điển hình tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, những cách làm có hiệu quả của các địa phương, cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Thời gian nhận bài dự thi từ tháng 11/2014 đến ngày 15/2/2015.

32 tác phẩm xuất sắc nhất, thuộc 4 loại hình bao chí gồm Truyền hình, Phát thanh, Báo in, Báo điện tử sẽ được công bố và trao giải vào tháng 4/2015.

Mỗi loại hình báo chí gồm 01 giải A (10 triệu đồng), 02 giải B (7 triệu đồng/giải), 03 giải C (5 triệu đồng/giải), 02 giải khuyến khích (2 triệu đồng/giải).

Các tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Ban Thư ký Giải báo chí Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014Ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam -  59 Lý Thái Tổ - Hà Nội

(Ngoài phong bì ghi rõ: Dự Giải báo chí toàn quốc Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014).

Tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây.

Ban tổ chức