[In trang]
Điện lực Ninh Bình đặt mục tiêu tiết kiệm 10% sản lượng điện
Thứ ba, 29/07/2014 - 17:26
Thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời chủ động đối phó với tình trạng thiếu điện trong trong những tháng mùa khô sắp tới, Công ty Điện lực Ninh Bình đã đề ra chỉ tiêu tiết kiệm phấn đấu tiết kiệm 10% điện năng.

Thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời chủ động đối phó với tình trạng thiếu điện trong trong những tháng mùa khô sắp tới, Công ty Điện lực Ninh Bình đã đề ra chỉ tiêu tiết kiệm phấn đấu tiết kiệm 10% điện năng. Được biết, trong năm 2013, toàn tỉnh Ninh Bình đã tiết kiệm được 27 triệu kWh điện, vượt 120% kế hoạch được giao.

Để đạt được mục tiêu đề ra, công ty đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tiết kiệm điện, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức, thói quen của người dân và các doanh nghiệp.

138bba0e1_nb.jpg

Lãnh đạo công ty điện lực Ninh Bình tham gia hưởng ứng Giờ trái đất 2014

Đối với các khách hàng lớn của công ty như đơn vị kinh doanh dịch vụ chiếu sáng công cộng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, công ty đã trao đổi trực tiếp với khách hàng, đề nghị áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện. Các biện pháp được sử dụng như lập phương thức vận hành thiết bị hợp lý, cắt giảm những thiết bị không cần thiết, linh hoạt thời gian sử dụng điện: tăng cường dùng điện vào giờ thấp điểm, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm…

Bản thân công Điện lực Ninh Bình cũng tích cực áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện. Các phòng, ban trong công ty được khuyến khích sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, tắt các thiết bị khi không sử dụng. Đồng thời, công ty cũng nghiêm cấm việc sử dụng điện cơ quan vào các mục đích khác. Để kiểm soát hoạt động này, mỗi trụ sở làm việc đều có công tơ điện riêng. Hàng tháng, có bộ phận kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện được và rút kinh nghiệm tại các cuộc họp giao ban.

Với sự ủng hộ, phối hợp có hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình cùng các sở, ban, ngành đặc biệt là Sở Công Thương, công tác tiết kiệm điện ở Ninh Bình đã dần dần đi vào nền nếp, tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức, ý thức của cá nhân và đơn vị sử dụng điện.

Thanh Xuân (TH)