[In trang]
Tổng công ty Điện lực TP.HCM thực hiện tuyến đường tiết kiệm điện kiểu mẫu
Thứ ba, 03/06/2014 - 15:49
Tuyến đường kiểu mẫu tiết kiệm điện là một công trình đã được Đoàn thanh niên Tổng Công ty điện lực TP HCM thực hiện từ năm 2011. Đến nay, công trình đã được triển khai tại 43 tuyến đường trên toàn địa bàn Thành phố với gần 11 ngàn khách hàng tham gia, sản lượng điện tiết kiệm hơn 1,4 triệu kWh.

Tuyến đường kiểu mẫu tiết kiệm điện là một công trình đã được Đoàn thanh niên Tổng Công ty điện lực TP HCM thực hiện từ năm 2011. Đến nay, công trình đã được triển khai tại 43 tuyến đường trên toàn địa bàn Thành phố với gần 11 ngàn khách hàng tham gia, sản lượng điện tiết kiệm hơn 1,4 triệu kWh.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời phát huy tính xung kích của tuổi trẻ thành phố trong việc tham gia các chương trình đột phá của thành phố, góp phần thực hiện cuộc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”. Năm 2014, Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã phối hợp với các địa phương ra quân tuyên truyền, vận động người dân và các hộ kinh doanh trên các tuyến đường thực hiện xây dựng tuyến đường kiểu mẫu tiết kiệm điện.

Để thực hiện chương trình, các bạn đoàn viên, thanh niên của Tổng công ty Điện lực TP.HCM sẽ phối hợp với đoàn viên thanh niên địa phương chia thành nhiều nhóm, đến từng hộ kinh doanh vận động ký cam kết thực hiện tiết giảm điện trong giờ cao điểm và hướng dẫn một số cách sử dụng điện tiết kiệm. 

69bc6fa15_tuyenduong2014.jpg

Đoàn viên vận động các hộ kinh doanh ký cam kết tiết kiệm điện

Cụ thể, các bạn đoàn viên - thanh niên sẽ thống kê các khách hàng kinh doanh cá thể có bảng quảng cáo trên tuyến đường phụ trách và vận động khách hàng có đèn chiếu sáng quảng cáo thực hiện cắt tiết giảm 50% số lượng đèn chiếu sáng phục vụ quảng cáo, tiết giảm công suất sử dụng vào giờ cao điểm; thực hiện dán đề can tuyên truyền tiết kiệm điện tại từng kệ hàng, vận động thay thế các thiết bị chiếu sáng bằng các loại đèn tiết kiệm điện. 

Đối với các bảng quảng cáo ngoài trời, các bạn đoàn viên, thanh niên sẽ làm việc với các công ty quảng cáo có bảng quảng cáo trên tuyến đường, đề nghị thực hiện tiết giảm 50% công suất tiêu thụ và chiếu sáng từ 18h30 đến 21h30. Nhóm công tác cũng sẽ làm việc với đơn vị quản lý công viên và lập biên bản, theo dõi việc thực hiện tiết giảm 50% công suất tiêu thụ và chiếu sáng từ 19h đến 4h30 hôm sau. 

Được biết, theo kế hoạch, năm 2014, Đoàn thanh niên Tổng công ty Điện lực TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai công trình này tại 16 tuyến đường trên toàn địa bàn. Mục tiêu phấn đấu của công trình là sẽ vận động hơn 5 ngàn khách hàng cho 16 tuyến đường thực hiện tiết giảm ít nhất 10% lượng điện tiêu thụ so với năm 2013.

 Theo hcmpc.com.vn