[In trang]
Từ tháng 1/2013: Bắt buộc dán nhãn năng lượng
Thứ bảy, 11/01/2014 - 09:43
Nhiều phương tiện, thiết bị sẽ phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu từ 2013.
Nhiều phương tiện, thiết bị sẽ phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu từ 2013. 

517497a30_batbuocdannhan7a1.jpg

Nhóm thiết bị gia dụng sẽ thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc từ 1/1/2013

Các loại bóng đèn tròn (đèn sợi đốt công suất lớn hơn 60W) sẽ không được phép nhập khẩu, sản xuất và lưu thông là những quy định của Chính phủ tại Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 về danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

Trong đó, nhóm thiết bị gia dụng bao gồm: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt sử dụng trong gia đình, nồi cơm điện, quạt điện, máy thu hình; Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại: Máy photocopy, màn hình máy tính, máy in, tủ giữ lạnh thương mại; Nhóm thiết bị công nghiệp: Máy biến áp phân phối, động cơ điện. Nhóm phương tiện giao thông vận tải gồm: Xe ôtô con (loại 7 chỗ trở xuống).

Quyết định nêu rõ, đối với nhóm thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp, việc dán nhãn năng lượng tự nguyện được khuyến khích thực hiện đến hết ngày 31/12/2012, từ ngày 1/1/2013 sẽ thực hiện dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc. Khuyến khích thực hiện việc dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với nhóm thiết bị văn phòng và thương mại. Riêng đối với tủ giữ lạnh thương mại, sẽ thực hiện dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc từ ngày 1/1/2014. Đối với nhóm phương tiện giao thông vận tải, việc dán nhãn năng lượng tự nguyện được khuyến khích thực hiện đến hết ngày 31/12/2014, từ ngày 1/1/2015 sẽ thực hiện dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc.

Về lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, đối với nhóm thiết bị gia dụng, từ ngày 1/1/2014, không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. Thời hạn này đối với các nhóm thiết bị công nghiệp, thiết bị văn phòng và thương mại là 1/1/2015.Quyết định cũng nêu rõ, không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông loại đèn tròn (đèn sợi đốt) có công suất lớn hơn 60W từ ngày 1/1/2013.

Quyết định cũng đưa ra những giải pháp hỗ trợ thực hiện dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, đó là đầu tư xây dựng các cơ sở thử nghiệm chuyên ngành và trang thiết bị để thực hiện kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận hiệu suất năng lượng đối với các phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng theo lộ trình.

Theo Diễn đoàn Doanh nghiệp